Prečo sa nemodlíte k zosnulým?

Človek je stvorený na Boží obraz, preto si zaslúži náležitú úctu. Na druhej strane oveľa viac si vážime človeka počas jeho života ako po smrti, lebo kým žije je možné, aby hľadal Boha, prijal odpustenie hriechov, zmieril sa s Bohom a odovzdal mu svoj život. Mŕtvym nevieme pomôcť, ani oni nám.

 Božie Slovo hovorí:

A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd.” Žid 9:27

Každý človek po smrti príde na súd Boží, teda nemá možnosť po smrti vylepšiť svoje postavenie. Buď sa dostane k Bohu navždy do Jeho prítomnosti, alebo bude vo večnosti odvrhnutý od Boha na mieste určenom pre satana a padlých anjelov, ktoré je popisované ako miesto, kde bude plač a škrípanie zubami, kde bude človek pálený ohňom a žraný červami.

 Takže nemáme nič proti úcte k mŕtvym na cintoríne, ale neveríme v možnosť vylepšenia stavu človeka po jeho smrti, preto sa za zomrelých nemodlíme ani im nepálime sviečky. Je pekné priať si, aby ten kto umrel a mali sme ho radi, sa dostal do neba, ale v čase smrti je o tejto veci už rozhodnuté a my to nevieme nijak ovplyvniť. Každý vezme odplatu za to ako žil a či prijal Spasiteľa v osobe Ježiša Krista, alebo ho odmietol. Žiadnymi úkonmi ani obeťami, či modlitbami nevieme pomôcť mŕtvym, aby sa mali po smrti lepšie.

 Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Ž 49:8-9

 Predstavte si, že by naozaj stačila nejaká modlitba, alebo zapálenie sviečky na to, aby sa človek dostal z odsúdenia do neba. Veď by to bola nebeská korupcia. Takže do neba sa dá dostať len legálnym spôsobom, lebo Boh je spravodlivý. Biblia nehovorí na žiadnom mieste o očistci, kde by bolo možné vylepšiť svoj stav po smrti.

 “Lebo veď ani Syn človeka neprišiel nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu jako výkupné za mnohých.” Mr 10:45 Jediné výkupné, ktoré je pre Boha prijaťeľné, nie je naše snaženie (pálenie sviečok, modlitby…), ale obeť Ježiša Krista Nazaretského na kríži, pokiaľ ju človek dobrovoľne vierou príjme. Po smrti nasleduje súd. Preto zmierme sa s Bohom kým sme nažive.

 “Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” J 5:24

 

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.