Pohľad do budúcnosti nie je neškodný

Spočiatku to vyzeralo ako nevinná hra. Horoskopy, vykladanie kariet, posúvanie pohárov… Profesijný titul: čarodejnica. Svojich zákazníkov mala vo všetkých spoločenských vrstvách.

Kedy ste sa začali zaujímať o nadprirodzené veci?

Už v desiatich alebo jedenástich rokoch som začala čítať horoskopy a zaujímala som sa aj o všetko, čo na mňa pôsobilo nadprirodzeným dojmom. Keď raz horoskop varoval moju sestru pred nehodou, a tá sa toho dňa naozaj prihodila, bola som ešte viac zvedavá.

Vy ste tiež dokázali predpovedať budúcnosť?

Áno. O niekoľko rokov sa mi dostala do rúk kniha s titulom: „Ako si vyložiť karty?“ Odvtedy som sa stále častejšie pýtala kariet a vždy mi to vychádzalo. Veci, ktoré mi boli ukázané, sa vždy splnili. Rozvody a choroby, všetko, na čo som si len spomenula. Časom som vykladala karty príbuzným a susedom. Dokonca aj svojej šéfke som musela každé ráno vykladať karty – a predpovede sa skutočne naplnili. Potom som sa rozhodla nechodiť už viac do práce a vykladať len karty. Stala som sa profesionálnou vešticou. Dala som si inzerát do novín a zákazníci sa hrnuli.

Takéto zážitky dokážu človeka zmeniť. Zmenili ste sa počas tejto doby?

Bola som čím ďalej, tým viac pyšnejšia a domýšľavejšia. Keď som chcela niečo dozvedieť o cudzích ľuďoch, stačilo sa len opýtať kariet. Bolo naozaj hrôzostrašné vidieť, ako sa všetko naplnilo: zmena zamestnania, zmena partnera, minulosť, budúcnosť – mohla som sa pýtať na čokoľvek a vždy som dostala správnu odpoveď. Aj dátumy úmrtí som sa dozvedela. Chladnokrvne som hovorila ľuďom do tváre, kedy zomrú. Nemala som s nimi súcit. Necítila som viac svoju dušu – bolo okolo mňa také temno… Niečo také nechcem už nikdy zažiť. Mala som Witchboard – pomôcku na vstúpenie do kontaktu s duchovnou bytosťou. Okrem kariet som praktizovala posúvanie pohárov. Aj nimi som prevádzkovala veštbu a predpovede sa exaktne dostavili. Bola som taká posadnutá, že som sa vo dne v noci zaoberala len temnotou a nevnímala svet okolo seba.

Nepociťovali ste pri tom strach?

Áno, ale bola som tak silno vtiahnutá do ezoterického sveta, že som si na to zvykla. To bolo práve to zlé. Keďže sa skutočne toľko konkrétnych vecí prihodilo, mala som čím ďalej väčší strach sama pred sebou a pred svojimi myšlienkami. Chcela som si dokonca vziať život. Povedala som si: „Takto nemôžem už ďalej žiť. Buď sa z toho dostanem, alebo sa zabijem!“

Čo Vás viedlo k tomu, že ste z ezoterického sveta vystúpili?

Moja sestra žila už vtedy ako kresťanka, verila Biblii a v Ježiša Krista. Jedného dňa mi zavolala a povedala, že sa za mňa modlí. Keď to povedala, prišlo mi zle. Cítila som sa mizerne. Musela som vyzerať strašne. Začala som hovoriť Ježišovi: „Ježiš, ak naozaj si, potom ťa prosím, aby si mi pomohol, inak si teraz vezmem život.“ Plakala som a zavolala svojmu starému učiteľovi, ktorý ma učil náboženstvo. Modlil sa so mnou po telefóne a povedal mi: „Môžeš začať nový život.“ Odpovedala som mu: „Nemôžem už viac prísť k Bohu, príliš som hrešila!“ Uvedomila som si, že som spolupracovala so satanom. Nato môj učiteľ náboženstva odvetil: „Nie, ty môžeš prísť k Bohu. Práve pre takých ľudí ako si ty, zomrel Ježiš na kríži. Podaj Mu ruku, môžeš s ním začať nový život!

Urobila som to. Odovzdala som svoj život Ježišovi a povedala mu: „Príď do môjho srdca, odpusť mi všetky moje hriechy a veď ma.“ Najprv som dlhú dobu len plakala. Potom som vzala všetky svoje karty, ezoterické knihy a všetko čo súviselo s okultizmom a hodila to do popolnice. Bol to veľmi tvrdý vnútorný boj dostať sa von zo svojho zlého myslenia a duchovného zajatia.

Nebojíte sa hovoriť otvorene o svojej minulosti na verejnosti a varovať ľudí pred okultnými praktikami?

Chcem ľudí varovať pred zdanlivo neškodnými vecami. Nechať si vykladať karty, veriť v horoskopy – to nie je žiadna hra. Je to cesta, ktorá človeku škodí a rýchlo sa stáva pre neho veľmi nebezpečná. Pozrite sa na mňa: nemala som kontrolu sama nad sebou. Hovorila som zlé veci, ktoré som nechcela hovoriť a robila veci, ktoré som neskôr ľutovala. Bola som spútaná, musela som sa smiať keď sa mi chcelo plakať. Bola som naprogramovaná ako marionetka. Len keď sa postavíš na stranu Ježiša budeš oslobodený. On jediný porazil satana.

Zdroj: oase.estranky.cz

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.