Rast vo viere

V sobotu 13.10.2018 sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného.

Dopoludnia kázal pastor Jaroslav Kříž z Banskej Bystrice. Povzbudzoval nás vo viere. Prečo veríme, že Ježiš je Syn Boží? To, že sa v nás vytvorila viera, spôsobilo v našom živote revolúciu. Nevideli sme skutky Ježiša, ale keď sme to počuli, uverili sme. Viera je presvedčenie – niečo v nás sa spojilo s neviditeľným. Pokiaľ človek neuverí, že Ježiš žije, môže mať aj všetko ( peniaze, úspech, zdravie…) a nemá nič. Ak veríš, že Ježiš vstal zmŕtvych, už si víťaz.

Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Žid. 11:1

Náš život sa hýbe vierou. Bez viery sa človek nemôže páčiť Bohu.
Viera je spojená s nádejou. Ak máš vieru, tvoja budúcnosť nemôže byť zlá. Tvoj život má dobrý koniec, lebo uvidíš Pána. Ak máš vieru, lovíš požehnanie, úspech, zasľúbenia. Ak máš strach, lovíš chorobu, depresiu, hádku, problémy. Všetky veci, ktorých sa bojíš, prídu.
Preto: „ Neboj sa, len ver.“ Patria ti všetky zasľúbenia v Biblii.

Viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim.10:17

Viera prichádza z obsahu, z významu myšlienky, ktorá je v Božom slove. Čítaj Slovo.
Dávaj pozor na to, s kým sa rozprávaš. Buduje ten človek tvoju vieru, alebo ju ničí? Ľudia viery šetria slová. Nájdi si okruh ľudí a povzbudzujte sa. Viera sa uvoľňuje slovami. Keď nie je vyslovená, žiadna viera nie je. Uč sa disciplíne jazyka. Hovor také veci, ktoré chceš, aby na teba prišli. V súlade so Slovom. Vierou vytvor manželstvo. Povedz: „ Práve s tebou sa to dá.“

Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Gal. 3:6

Abrahám uveril, že Boh oživuje mŕtvych. Nehľadel na svoje staré telo. Pozeral na Pána. Nepozeraj na problémy. Ak si urobil nejaké chyby, ( aj Abrahám ich urobil) ver, že v budúcnosti to zvládneš lepšie.
V Biblii vidíme tri postavy, ktoré Pán pochválil za vieru.

Stotník.
Prišiel na to, že Ježišova služba je krytá vyššou mocou. Povedal Ježišovi, že jeho sluha leží doma porazený a trápi sa. Ježiš mu odvetil, že príde a uzdraví ho. Stotník odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený.“ Ježiš mu povedal, že ani v Izraeli nenašiel takú veľkú vieru.
Povedz: Stačí mi Slovo. Keď Pán povie Slovo, tak sa stane. Postavím sa na Slovo a naplní sa.

Kananejská žena.
Prosila Ježiša o vyslobodenie svojej dcéry od démona. Vyzeralo to, že Ježiš jej to nechce dať. Ale ona sa nenechala odbiť: „ Pane, aj šteňatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich Pánov.“ Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.“
Stáva sa, že keď o niečo prosíme, akoby sa vec nehýbala alebo sa stane ešte horšie. Ako reagujeme? Kananejská žena sa nevzdala. Keď vytrváš, budeš nástojčivý, dostaneš to. Nenariekaj. Nájdi Božie slovo. Boh hľadá toho, kto verí. Vytrvaj až do konca.

Žena s krvotokom.
Mala krvotok 12 rokov. Minula všetky peniaze za lekárov a bola vyradená zo spoločnosti. Verila už dlhšiu dobu, že Ježiš robí zázraky. Hovorila si slová: Keď sa Ho dotknem, budem uzdravená. Prišla v zástupe odzadu a urobila to. A hneď vyschol prameň jej krvi a vyzdravela. Ježiš pocítil, že vyšla z Neho moc a pýtal sa, kto sa Ho to dotkol. Priznala sa a On povedal:
„ Tvoja viera ťa uzdravila.“

Na záver pastor Kříž zavolal dopredu tých, ktorí potrebujú prelomiť nejakú oblasť v živote. Povedal, aby prišli s vierou, že dnes sa to môže zmeniť. A aby po modlitbe odišli so slovami: Mám to. Pri modlitbách boli zrejmé prejavy Božej moci.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.