Čo si myslíte o braní energie zo stromov?

Poznám niekoľko ľudí, ktorí objímali stromy. Bol to u nich ale len dočasný stav, teraz sú vyznávajúcimi kresťanmi. Objímanie stromov je spojené u človeka s mágiou, svetonázorom alebo len snahou byť iným, či zaujímavým. Podstatou je, že človek vo svojej prázdnote hľadá niečo, čo by ho naplnilo nejakou „pozitívnou“ energiou. Takže ľudia, čo to praktikujú sú takí, čo to robia len z rozmaru, až po ľudí s fanatickým presvedčením a s „vedeckým“ odôvodnením. 
 
Biblia vysvetľuje, že viera je presvedčenie v srdci o veciach, ktoré sa nevidia. (Podrobne o tom hovorí jedenásta kapitola listu Židom.) Podstatné je, čo sú tie neviditeľné veci, na ktoré sa človek nadeje. Pokiaľ sa vierou opiera o veci, ktoré nemajú opodstatnenie v Božom slove, teda v Božích zasľúbeniach, taká viera je okultná, človek je oklamaný a dostane sa pod démonický vplyv. Prakticky to vyzerá tak, že ten kto objíma stromy fakt sa mu začne zdať, že nejakú silu prijal, ale tá nepochádza zo stromu, ale od démonov.
 
Preto je dobré obrátiť svoju pozornosť na Božie výroky v Biblii, na ne sa spoľahnúť, a tak aktivovať a praktizovať svoju vieru. Toto vie naplniť a uspokojiť ľudskú dušu a človek sa nedostane do sebaklamu. 
 
„Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen, Bohu na slávu skrze nás.“  2Kor1:20
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.