Vianočný koncert TYMY vo Svite.

20.12.2023 sa v Dome kultúry vo Svite stretli predvianočne naladení ľudia na vianočnom koncerte gospelovej skupiny TYMY. Moderátorka večera Zika prezradila, že členovia skupiny pravidelne hrávajú v Kresťanskom spoločenstve Poprad na bohoslužbách, ale aj na rôznych festivaloch, koncertoch, aj vo väzniciach. Doteraz vydali dva albumy: Chcem uzrieť tvoju tvár a Víťaz.

Najskôr sme počuli tri piesne a potom nasledovalo odovzdanie dobročinnej zbierky Daruj vianočné dobro. K ľuďom sa prihovoril podpredseda občianskeho združenia Rozpuk zo Svitu Andrej Povrazník a potom spolu s predsedom Vladimírom Zentkom rozdávali darčeky deťom a rodičom z Domova pod Tatrami.

Nasledovalo osem piesní. Skupina TYMY má nielen skvelú hudbu, ale aj úžasné texty, ktoré sa dotýkali sŕdc divákov. Pomedzi piesne sa ľuďom prihováral vedúci skupiny Marek Štrbák. Boli to povzbudivé slová o tom, čo Ježiš pre nás urobil na kríži a ako môžeme prijať tento dar, ktorý Boh v osobe Ježiša poslal na zem. Povedal aj to, že k Bohu sa nedá prísť inak, iba s chválou alebo s pokáním. Viac, ako naplnenie potrieb je poznanie Boha tvárou v tvár.

Na záver nasledovala tombola. Jedna z výherkýň menom Eliška sa rozhodla svoju výhru, veľký darčekový kôš, priamo na pódiu odovzdať členom skupiny TYMY. Podľa jej slov si to zaslúžia, pretože hrávajú na bohoslužbách každý týždeň.

Atmosféra na koncerte bola pokojná a príjemná. Slová piesní priniesli do sály Božiu prítomnosť. Usmievavá a sympatická moderátorka Zika sa s divákmi rozlúčila slovami poďakovania a želania pokojných Vianoc v kruhu svojich najbližších.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.