Regionálna konferencia 2020

4.7.2020 sme sa stretli v Poprade na konferencii našich zborov a misijných skupín. Doobeda po skvelých chválach kázal seniopastor Jaroslav Kříž z Banskej Bystrice. Hovoril o starostiach. Človek si myslí, že keď prichádzajú skúšky, má sa starostiť. Ale Božie slovo hovorí: „Nestarosti sa.“ Utláčajúce, sužujúce starosti sú nižšou variantou strachu. Keď sa nebudeš starostiť, môžeš viac veriť. To, či sa bojíš, alebo veríš, nie je náhoda. Nemaj ťažký životný štýl. Pastor Kříž v siedmych bodoch dáva návod, ako na to:

 1. Je to rozhodnutie srdca, o čom rozmýšľaš, snívaš, na čo pozeráš, čo hovoríš.
  Môžeš povedať NIE.
 2. Neexistujú nezvratné straty. Všetko je dočasné.
 3. Uvaľ starosti na Pána.
 4. Komunikuj.
 5. Spievaj si, pokrikuj, napr.: „Haleluja“.
 6. Hýb sa.
 7. Tancuj.
  Pastor nám dal jednoduchý návod na zmenu života. Olej, ktorý je v nás, dajme ďalej. Slovo života – evanjelium, prenesme do života ďalších ľudí. Staneme sa duchovní.

Poobede kázali štyria pastori.

Peter Minárik rozprával o tom, že človek vidí to, čo chce vidieť a nie to, čo je pred ním. Ak si mal v detstve predstavu, že keď niečo urobíš zle, Boh ťa potrestá, nie je to tak. Boh nad tebou nestojí s bičom. Keď si trestaný, tak za svoje skutky. Vytrestáš sa sám, keď robíš zlé veci. Pokiaľ tvoje prianie nevychádza z Božieho slova, môže ti to byť na zlé. Všetko daj Bohu: „Pane, ak je to dobrá myšlienka, daj mi to.“ To, cez čo prefiltruješ svoj pohľad, nech je Božie slovo. Pastor nás viedol k vyznaniu: „Nepohne mnou to, čo vidím a cítim, pohne mnou iba to, čomu verím.“
Je veľkňazom tvojho vyznania Ježiš? Ak áno, potrebuješ Jeho službu. Preto prinášaj desiatok a požehná ťa.

Rómsky pastor Ján Gažik z Kežmarku povedal, že sme dostali vstupenku do Božieho kráľovstva a je ňou znovuzrodenie. Božie kráľovstvo je v cirkvi. No neznamená to, že sme už prešli do nebeského kráľovstva. Potrebujeme vytrvať až do konca. Dať sa premieňať a formovať Duchom svätým. Vyjadrujme Krista svojím životom, v rodine, práci. Žime úprimné kresťanstvo. Buďme pšenicou a nie kúkoľom. Vyháňajme vtákov-démonov, nech si neurobia hniezdo v našom živote. Zasievajme a polievajme Božie slovo a rast, ten dáva Pán. Buďme dobré stromy, ktoré rodia dobré ovocie.

Pastor zo Starej Ľubovne Ján Repka nás upozornil, aby sme sa nenechali očarovať. Nemôžeme prijať kultúru štvrtej ríše, v ktorej žijeme. Falošnú toleranciu, ktorá dá vieru v Boha na úroveň náboženského folklóru. Nebojme sa vyznávať vieru, že existuje peklo a príde súd. Povedali sme: „Rozhodujem sa, že nevynechám Boha, ale vyznám Ho skrze svoj život“. Máme na to príležitosť v čase, kým príde Pán. Ján Repka nás viedol k tomu, aby sme pestovali ducha Eliáša, ktorý chodil s Bohom v srdci. Vyznávajme hriechy a obráťme sa od hriešneho života. Nehrajme svoje kresťanstvo.

A nakoniec Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi, nazval svoju kázeň: „Uziášovia, povstaňte.“ Uziáš robil to, čo Hospodin uznáva za správne. Kým hľadal Hospodina, doprial mu úspech. Opýtal sa nás, prečo k Ježišovi prichádzali zástupy. V Biblii sme našli vysvetlenie: Lebo sa o Ňom šírila zvesť po celom okolí, po celom kraji. Cez sociálne siete môžeme v súčasnej dobe osloviť mnohých. Zbyňo povedal, že bez toho, aby sme sa hýbali v tejto oblasti, nie je možné, aby sme zasahovali celý kraj. Nie svet má vplývať na nás, ale my máme ovplyvňovať svet.

Peter Minárik doplnil, že našou úlohou je priniesť evanjelium každému človeku. Dostať sa k tým, ktorí nás nepoznajú. Aby počuli o Ježišovi správny výklad. Božie slovo nie je v okovách. Kde je naša pôsobnosť? Tam, kde žijeme, bývame. Cez okno WINDOWS máme možnosť dotknúť sa životov ľudí. Každý odkaz tejto konferencie posilnil naše vnútro.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.