Nedávno som narazil na pojem „lucidný sen“ a trochu ma to zaujalo. Chcel by som vedieť aký má na to názor cirkev.

Vedomé snívanie je snaha dostať sa do nadprirodzena a získať odtiaľ informácie použiteľné v prirodzenom svete. Takže je to jedna z foriem okultizmu, nech sa to zabalí do akejkoľvek „vedeckej “ formy.
Človeku dal Boh spánok, aby si odpočinul, aby si orgány, ktoré pracovali cez deň oddýchli a vládali znova dobre fungovať. Najlepšie si človek oddýchne, keď sa ráno zobudí bez toho, aby si pamätal sny. Naopak človek, čo sa zaoberá snami, tak je pol dňa rozhodený a spája sen s realitou a hľadá súvislosti, znamenia …
Zároveň mimo plného vedomia je človek v spánku napadnuteľný vedomím „niekoho iného,“ čo sa dá zneužiť. Vedome sa vnárať do takéhoto stavu je nebezpečné kvôli zdémonizovaniu. Aj opitý alebo zdrogovaný človek sa dostane do ireality či už príjemnej, alebo nepríjemnej. Je to brána do nepovoleného duchovného sveta, kde človek stratí kontrolu nad realitou a jeho život začnú riadiť padlé duchovné bytosti. Človeku sa to vymkne spod kontroly a stane sa nástrojom démonov, z čoho je ťažké sa vyslobodiť.

Preto je dobré ostať v realite a neutekať z nej, či už snílkovaním alebo látkami, ktoré utlmujú vedomie človeka.

Biblia popisuje aj sny od Boha, kedy človek v sne zažije či už videnie, alebo konkrétne usmernenie do života. Iniciátorom takéhoto sna je však Boh a človek je v tom len ako pasívny prijímateľ a nemôže si to vyvolať sám a zároveň to jasne vie, keď sa to stane. Vie rozoznať, že to nebol len živý sen.

Ak sa chce človek zaoberať nadprirodzeným svetom, tak nech to robí legálne hľadaním Boha, skrze čítanie Biblie a v poznaní osoby Ježiša Krista.

To Vám zo srdca prajem.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.