Regionálna konferencia 2022

V sobotu, 29.10.2022 doobeda aj večer sa stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Starej Ľubovne, Humenného a z okolia týchto miest na spoločnej regionálnej konferencii. Privítali sme aj pastora Miklóša Virgu z Maďarska – Nyiregyházy.

Doobeda nás do Božej prítomnosti priviedla skupina New Level zo Spišskej Novej Vsi. Po krátkych príhovoroch pastorov, kázal Miklós Virga. Povedal, že je dobré, keď sa Boží ľud vie zísť a spoločne chváliť Pána. Aj keď sa v tvojom živote niečo pokazí, Boh ťa nevyhodí, ale pridá vodu a opraví ťa. A bude z teba nádherná váza.

Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: „Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová.“ Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu, práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Znova z nej urobil inú nádobu, ako uznal za správne. Jer.18:1-4

Boh prevráti poriadok na zemi, na ktorý sme si zvykli. Zatrasie so všetkým, aj s nami, aby v našom živote ostali len nepohnuteľné veci. Mesiáš sa vráti. Dávajme toto slovo ďalej. Získali sme Božie kráľovstvo, dal zmysel nášmu životu, buďme vďační. Keď Ježiš chodil po zemi, prevrátil zvyky. Odpustil cudzoložnici, v sobotu uzdravil chorého, uzdravil dieťa pohanskej ženy, povolal colníka Matúša. Prijal ľudí, ktorých nikto nechcel. Prevráti zvyky, aby aj teba požehnal, aj keď si si to nezaslúžil.

Miklós povzbudil mužov, aby pracovali na svojich rodinách, čítali spolu Bibliu a držali rodinu pokope. Otcovia, aby žehnali svoje deti a bude nad nimi Božia ruka. Zdôraznil, že vernosť v posledných časoch bude mať väčšiu cenu ako vedomosti. Keď Jákob žehnal Jozefových synov, prekrížil ruky. Pravicu dal na mladšieho Efrajima a ľavicu na prvorodeného Menaššeho. Toto je predobrazom milosti, ktorá sa udiala o 1700 rokov neskôr na kríži na Golgote. Boh pri ukrižovaní Ježiša priniesol nový poriadok. Požehnal pohanov. Aj keď nie si Žid, aj teba požehnal. Prekrížil svoje ruky pre teba. Zmaril skutky diabla.

Na večernom zhromaždení nás chválami previedla skupina Ty&My. Miklós hovoril o moci a sile Božieho milosrdenstva, ktoré prevyšuje ľudské.

Keď Hospodin zostúpil v oblaku, Mojžiš sa tam k nemu postavil a vzýval meno Hospodina. Hospodin prechádzal pred ním a volal: „Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. 2. Mojž. 34:5-7

Boh veľakrát vykoná milosrdenstvo, aj keď si to človek nezaslúži. Hovorí, že chce milosrdenstvo a nie obeť. Ježiš mnohokrát uzdravil ľudí, ktorí sa neobrátili. Malomocného, slepých, aj nemého posadnutého démonom. Keď videl utrápených, pohlo sa v Ňom vnútro. Vošiel aj k tým ľuďom, ktorí trpeli a iní si ich nevšímali. Prišiel k Betesde, na miesto biedy, kde boli takíto ľudia. Nemali možnosť prísť k Nemu, tak On prišiel k nim. Aj teba Ježiš našiel. Sadol si vedľa teba a mal s tebou súcit. Lekári ťa zastrašujú, ale Ježiš sa nebojí tvojej choroby. Odkazom Betesdy je to, že Boh biedu dokáže zmeniť na milosrdenstvo. Muž v Betesde čakal na zázrak 38 rokov. Boh si váži, že aj po dlhšom čase nestratíš nádej. Nikdy neprestaň bojovať za víťazstvo, uzdravenie.

Ježiš povolal takých ľudí, o ktorých by si si to nepomyslel. Niekedy nenaplňujeme podmienky, ale Ježiš sa na to nepozerá, je milosrdný. Má plán s každým človekom. Na konci sa Miklós aj ostatní pastori modlili za ľudí. Chválami, Božou prítomnosťou aj kázňami sme boli veľmi povzbudení.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.