Ukazujeme na uliciach Boha

Títo mladí kresťania navštívili od februára viac českých a slovenských miest. U nás boli od štvrtka 28.8. do soboty 30.8. 2014. Po spoločnej modlitbe sme vyšli do centra mesta, aby sme ľuďom priniesli evanjelium – t. j. radostnú zvesť. Kto by nevedel, čo táto dobrá správa znamená: Pán Ježiš zomrel na kríži za tvoje hriechy, aby si ty nemusel ísť do pekla. Ak Boha poprosíš o odpustenie hriechov, pozveš Ježiša do svojho srdca a urobíš Ho Pánom svojho života, si zachránený – spasený. Čo znamená, že keď zomrieš, tvoj duch pôjde do neba a budeš tam navždy.

010

V piatok od obeda do večera  naša kresťanská hudobná skupina TY&My  vystúpila na námestí s piesňami o Bohu. Nádherné texty, ľudia sa zastavovali a počúvali. Celé námestie dýchalo atmosférou Božej prítomnosti. Piesne sa striedali so svedectvami. Kresťania z Banskej Bystrice, ale aj z Popradu a Spišskej Novej Vsi verejne do mikrofónu  rozpovedali každý svoj príbeh. Ako žili predtým, kým spoznali Boha, kedy Ho našli a ako sa potom zmenili ich životy. Odznelo mnoho úžasných svedectiev. Na tvárach tých, ktorí sa zastavíli a počúvali, bolo vidno, že ich to zaujalo. Rozdávali sme pozvánky na stretnutie vo štvrtok a sobotu večer. Kto mal záujem, mohol si zobrať kresťanský časopis Logos.

017

Boli to dobré rozhovory s ľuďmi, ktorým sme priniesli nádej. Našli sa aj takí, ktorí nás odmietli, ale to nespôsobilo znechutenie. Za mnohých sme sa hneď na mieste modlili. Niektorí aj odovzdali život Pánovi Ježišovi. A to bolo super, veľmi povzbudzujúce. Veď čo je dôležitejšie, ako mať istotu spasenia – t. j. vedieť, že človek pôjde do neba.

V sobotu večer po zhromaždení sme sa sa s evanjelizačným tímom Harvestu rozlúčili. Sú smelí a zapálení pre Ježiša. Sme im vďační, že prišli aj do nášho mesta pomôcť nám hovoriť Popradčanom evanjelium. Povedať, že Boh nie je história, nie je neosobný, ale  živý a reálny a vie zmeniť život človeka.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.