Analýza vlastností a povahy Jonáša

Som si istá, že nedokážem obsiahnuť plnosť posolstva, ktoré sme mali možnosť počuť od pastora Jaceka Slabého z Poľska, a tak po prečítaní tohto článku vám odporúčam, aby ste si kázeň aj vypočuli prostredníctvom internetových nahrávok, pretože je tam viac ako som napísala ja v nasledujúcich riadkoch.

V úvode kázne sme sa prostredníctvom určitých historických faktov dozvedeli, že mesto Ninive povstalo na základe vzbury Nimroda. V tomto meste bol aj silný kult pohanských bohov, ktorým obyvatelia mesta slúžili. Boh poslal proroka Jonáša do tohto mesta s určitým konkrétnym cieľom. Jonáš však utiekol spred tváre Hospodinovej opačným smerom do Taršíša, mesta ktoré bolo v tej dobe známe obchodovaním s opicami.

Ako asi zmýšľal Jonáš o úlohe ktorou ho Boh poveril? Možno si myslel, že je to nejaká chyba, že má ísť hovoriť k pohanom. Možno si položil otázku: „Bože, Ty ich chceš zachrániť?“

Ak k nám Boh niekedy hovoril, aj nám sa možno stalo, že sme sa zachovali ako Jonáš, ktorý mal svoje predstavy o tom, ako a čo má Boh robiť. Kresťania si mnohokrát budujú klietku, kde dajú Boha a vymedzia mu priestor,  v ktorom sa môže pohybovať. Veľakrát máme svoje predstavy o Bohu.

Boh, v ktorého Jonáš veril a ktorému slúžil mu dal úlohu, ktorá prevyšovala jeho vlastnú predstavu o Bohu a preto urobil opak toho, čo mu Boh povedal. Kresťania veľakrát svojimi ústami vyznávajú: „Bože, urobím čo chceš a pôjdem tam, kde ma pošleš.“ Je to však pravda? Naše slová sú niekedy v rozpore s našimi skutkami. Naše plány a predstavy však Boha nezaujímajú. Keď chceš, aby ťa život bolel, nech sa páči. Ver mi však, že lepšie pre teba bude ak budeš robiť to, čo ti povie Boh. Od teba záleží, či budeš na mieste kde ťa Boh povolal, alebo pôjdeš opačným smerom. Ak ťa Boh povolá, musí to byť potvrdené tvojím súhlasom.

Jonáš mal však lepšiu víziu pre svoj život. Sám o sebe povedal, že je Hebrejec a ctí si Pána. Boli však jeho skutky odrazom toho čo hovoril? Jonáš bol Božím darom a odpoveďou pre celé mesto. Boh nemal plán B, ani plán C pre ľudí, ktorí tam žili. Ty si tiež Božím darom poslaným k tvojim známym, príbuzným, kolegom, aby si im povedal aký dobrý je Boh, aby ho mohli spoznať aj oni. To je naša úloha, priniesť ľuďom poznanie Božej rozličnej múdrosti.

Nie je náhoda, že si spasený a nie si spasený, aby si prišiel do neba sám. Si spasený a žiješ aj preto, aby si iným ukázal aký je Boh, aby si sa stal kanálom Božieho požehnania pre iných. Neuzavri sa pred tým, čo ti Boh hovorí a nechoď opačným smerom, aby si raz na Božom súde nepočul:  „Zlý a neužitočný sluha.“ Tak ako Jonáš mal byť požehnaním pre iných, aj ty máš byť pre iných požehnaním. Nech sa ti nestane, aby si prišiel do problémov ako Jonáš. On sám bol príčinou búrky na mori a stal sa aj zdrojom problémov pre ľudí okolo neho. Nebuď hluchý k tomu čo ti Boh hovorí, nevyberaj si ľahšiu cestu a nediv sa, prečo máš vo svojom živote toľko problémov. Možno to nie je diabol, ktorý ti robí protivenstvá, možno je to Boh, aby si si uvedomil, ktorou cestou máš ísť.

Ty zbieraš ovocie svojich rozhodnutí a predstáv, ale Boh je väčší ako tvoje predstavy. Aj teba samého vidí z inej perspektívy ako sa vidíš ty sám. Ak máš problémy začni sa modliť a volať k Bohu, tak ako to urobil Jonáš v bruchu ryby.  Vieme, že Jonáš bol zachránený a nakoniec predsa len išiel do mesta Ninive. Hovoril ľuďom o Bohu, ale aký bol jeho skutočný motív? Bola to láska k Bohu, alebo len poslušnosť voči Bohu vypôsobená strachom, aby sa mu nestalo ešte niečo horšie.

Ak strach motivuje naše skutky, výsledkom je nedostatok radosti v našich životoch. Cirkev by mala vykonávať Božiu prácu s motiváciou lásky k Bohu a lásky k strateným.

Jonáš sa stal požehnaním pre iných. Skrze neho sa ľudia v Ninive dozvedeli o Bohu, činili pokánie a Boh im odpustil ich hriechy a zmiloval sa nad nimi.

Tešil sa však z toho? Nie, Jonášovi sa to nepáčilo a nahneval sa. Táto situácia ukázala pravý stav jeho srdca. Jonáš neprešiel skúškou. Urobil síce to, čo mu Boh povedal, ale nie z lásky k Bohu a ľuďom, ktorí idú do zahynutia. Urobil to zo strachu pred ďalšou búrkou a problémami.

Preto skúmaj sám seba ako pristupuješ k Božej vôli vo svojom živote a polož si nasledujúce otázky:

Dúfam v Boha a verím mu, alebo mám svoje plány pre svoj život ?
Mám mäkké srdce?
Slúžim Bohu z lásky alebo zo strachu?
Robím to, čo ja sám chcem, alebo robím to čo mi hovorí Boh?

Uvedom si, že slúžiš dobrému Bohu, ktorý ťa miluje. Otvor Mu aj ty svoje srdce a slúž mu z lásky, lebo On ťa miluje.

Miluje však aj ďalších, za ktorých zomrel a ktorých chce zachrániť skrze teba a teba chce požehnať viac ako si myslíš.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.