Znečisťuje človeka fyzický dotyk s mŕtvym?

Pokračovanie otázky: Z Biblie viem, že to znečisťuje človeka. Neviem ako sa mám potom modliť. Chodím to do jednej cirkvi, ale tu takéto veci neriešia. Ľudia by mi pravdepodobne povedali, nech som rada, že mám prácu a toto nerieš. Hľadám niekoho, kto by mi poradil.

Vnímate to správne. Na mŕtvom človeku je dotyk ducha smrti, preto v starej zmluve, každý kto sa dotkol mŕtveho musel sa očisťovať sedemdňovým obradom, a kto tak neurobil, mal byť ukameňovaný. Preto ani my to neberieme ľahkovážne, keď Božie Slovo na to dáva taký dôraz. V Starej Zmluve sa museli očisťovať popolom z červenej jalovice.  Pre pochopenie je dobré prečítať si celú kapitolu 4M19 .

V Novej zmluve nám to Ježiš zjednodušil. Nemusíme podstupovať ceremoniálne očisťovanie, ale stačí, keď sa pomodlíme s vierou, aby nás krv Ježiša očistila od ducha smrti pri dotyku s mŕtvym. Ježiš porazil smrť, zvíťazil na hriechom, odzbrojil kniežatstva a mocnosti, takže nemôžu panovať nad nami. Nefunguje to automaticky, ale vierou prijímame očistenie v Ježišovej krvi, ktorá je skutočnou realitou na očistenie od smrti.

Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní — lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy.“                                                                                             Žid9:13-15

Takže v pokoji pracujte, a keď sa stane, že niekto umrie, vyznávajte nad sebou tieto a podobné verše z Písma.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.