Zborové stretnutie žien

V Božom slove – Marek 11:24

„Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“

a Marek 10:27

„… lebo u Boha je všetko možné.“

Týmito veršami nás chcela manželka nášho pastora, Majka povzbudiť, aby sme verili v Boha, aby sme verili Bohu a stáli na Jeho zasľúbeniach aj v ťažkých situáciách.

Nepochybuj v situáciách, nebúraj svojimi slovami to, čo povolávaš v modlitbách. Nebuď komentátor súčasného stavu. Dívaj sa dopredu. Buď vizionár svojho života, života svojich detí, rodiny, práce… Drž víziu, drž to, čo ti Boh zasľúbil a ver Mu, lebo On je mocný to v tvojom živote aj naplniť. Hovor dobre, hovor pozitívne, buduj svojím jazykom a povolávaj život tam, kde ho chceš vidieť.

Dôležitými v živote každého kresťana, muža či ženy, sú postoje v jeho srdci. Keďže sme boli na stretnutí žien,  tak verše, ktoré sme si čítali boli viac zamerané na život žien. V liste Títovi 2. kapitola sa píše, aby boli staršie ženy v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom, miernymi, cudnými, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu.

V 1. Liste Timoteovi sa zasa môžeme dočítať, že na staršieho človeka sa nemáme osopovať, ale ho napomínať ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky a mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. Preto nás Majka v kázni povzbudzovala, aby sme sa navzájom povzbudzovali s pokorou vo svojom srdci, aby sme hovorili veci v láske, ale nikoho nenútili aby urobil to, čo sme mu poradili, pretože zodpovednosť za svoj život si aj tak každý nesie sám. Ak niekomu radíš, daj mu aj slobodu rozhodnutia a nehnevaj sa na neho ak sa nebude riadiť podľa tvojej rady.

Ďalšou dôležitou témou stretnutia bola služba v zbore. Je dôležité, aby si každá z nás našla v zbore svoje miesto. Nájdi nejakú činnosť – duchovnú či praktickú, aby si bola požehnaním pre ľudí okolo seba. Vyhľadaj, čím by si vedela pomôcť a byť užitočná v zbore aj pre ľudí a buď v tom verná.

Veď život sa skladá z maličkostí. Zváž, čo je pre teba vhodné vzhľadom k tvojmu veku, práci alebo počtu detí. Buď v slobode, veď už len tvoj úsmev alebo dobré slovo môžu iných povzbudiť, tvoja modlitba môže niekoho zachrániť a upratanie hračiek po deťoch v besiedke, či upečenie chutného koláča na stretnutie môže spríjemniť atmosféru v zbore, aby sa ostatní okolo teba cítili dobre.

Mikrofón v ruke však nedržala celý čas Majka. Mnohé z nás sa v závere stretnutia vystriedali a povedali svoje svedectvá ako prekonali prekážky, ktoré sa im postavili do cesty a ako sa Boh dokázal verný v rôznych oblastiach ich života.

Zo zhromaždenia sme odchádzali povzbudené slovom Božím a svedectvami, ale aj potešené malým sladkým jarným balíčkom od Majky, ktorý mal byť pre nás symbolom, že aj my sa vieme obnoviť a nabrať novú silu, aby sme mohli prechádzať ťažkými situáciami víťazne.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.