Ako dostať do centra svojej pozornosti Božiu víziu?!

Tentokrát boli obsadené miesta do poslednej stoličky a s veľkým očakávaním prišlo asi 270 ľudí, aby počuli a videli a zažili službu Dr.Moora. Hneď po pomazaných chválach, oslovil kazateľ zbor živým aktuálnym Božím slovom pričom hovoril tiež priamo do životov niektorých jednotlivcov. Na čo potom nadviazal svoje kázanie, ktoré začal príbehom o Eliášovi a jeho služobníkovi, ktorý sa nepozeral tak ako Eliáš. Nemal víziu o budúcich veciach, ktoré chce a bude Boh robiť. Tento príbeh prečítal z 1.Kráľov 18 kapitoly 41- 44 verš. Kde Eliáš očakával veľký dážď po suchu, kedy nepršalo na zemi tri a pol roka. Sluha ale nemal Eliášovu víziu a preto ho prorok (vidiaci) poslal pozrieť znovu a znovu, až kým sa Eliášov služobník vrátil siedmy krát a uvidel obláčik veľkosti jednej ruky.


Dr.Bill Moore vyzval celé zhromaždenie, aby sme si zapamätali tri hlavné body, ako dostať do centra svojej pozornosti Božiu víziu:

1. Upriamiť svoju pozornosť, svoje oči na víziu, lebo ľud bez vízie hynie (Pr 29:18)
2. Uvedomiť si, že Božie slovo a slová, ktoré hovoríme budujú našu víziu ( Pr 22:12-13)
3. Je potreba vybudovať vizionára, pred tým ako vybudujeme víziu!

Božia vízia stojí nad všetkým, je silnejšia ako čokoľvek iné v živote človeka i vo svete. Božia vízia je tá, ktorá zachováva a udržiava poznanie, ktorá pozdvihuje človeka, no zároveň prevracia reči neveriacich. Otázka znie, akému hlasu načúvame? Hlasu neveriacich? Alebo dovolíme Božej vízii, aby posilnila poznanie Boha v našom živote. (Iz 53)

Chrániť si víziu

Expresívna kázeň pastora pokračovala v tomto duchu a kládol ďalšie otázky: Komu bude zjavená konajúca Božia ruka? Tomu, kto verí Bohu!

Vo svete i v živote človeka je mnoho ničiteľov vízií, preto je potrebné stále hovoriť o vízii, aby sme ju nestratili, lebo ľudia, ktorí sa celé roky nevzdávajú a zostávajú verní, sú veľmi silní!

Teraz na chvíľu, aby obrazne vykreslil to, čo chce povedať, porozprával príbeh o princovi, ktorí bol krivý a teda chodil zohnutý. Tento princ si zavolal najlepšieho sochára, aby mu urobil sochu. Lenže keď uvidel dielo umelca, nahneval sa, lebo sochár urobil vernú podobizeň princa, skrivenú osobu. Princ sa ale nechcel pozerať na sochu, ktorá mu iba pripomínala jeho chorobu, a tak sochu zničil a prikázal sochárovi aby mu spravil sochu, na ktorej bude vzpriamený. A tak ako sa princ deň čo deň pozeral na sochu ktorá stvárňovala jeho výzor, ako stojí pekne vzpriamený, začal sa postupne narovnávať. A čím dlhšie sa pozeral sám na seba ako chodí vzpriamený, až sa celkom vzpriamil!

Jeho vízia, ktorú mal vo svojom vnútri sa zhodovala s tou navonok. Takouto sochou, na ktorú je treba upriamiť svoju pozornosť je Božie Slovo.  A vtedy, keď Božie slovo, a keď Boh sám prevezme kontrolu nad naším srdcom, staneme sa vizionármi, ktorí sú schopní vidieť veľké veci Božie, ktoré sú pred nami.

Porazení ľudia majú víziu porážky, nemajú ani dobrý pohľad na svoju budúcnosť.  V Žalme 119: 81- 83 sa Dávid modlí k Bohu slovami: „Moja duša hynie túžbou po tvojom spasení; očakávam na tvoje slovo. Moje oči hynú žiadosťou po tvojej reči, a hovorím: kedyže ma už potešíš? Lebo som sťa kožená nádoba v dyme; avšak nezabudol som na tvoje ustanovenia.“ Dávid sa nachádzal v ťažkom období svojho života, inak povedané bol dole a tak potreboval získať nový pohľad, novú víziu, znovu ísť a znovu sa pozrieť na Božie slovo! Napriek tomu, že mal pomazanie, že bol vyvolený od Boha, mal slovo od Boha a porozumenie  o tom, že Boh má pre neho veľký osud sa po 7 rokoch ako ho Saul prenasledoval unavil. Aj my sa niekedy ocitneme na mieste púšti, duchovnej púšti, kedy proti nám stoja rôzne protivenstvá. Na druhej strane je to dobrým znamením toho, že sme na správnej ceste, keď máme konflikty, boje a protivenstvá J Lebo ak ideme Božou cestou narazíme na nepriateľa.

A Dávid v tejto chvíli volá k Bohu: „necítim ťa, moja vízia zmizla, obživ môj život, pošli mi svoje slovo!“

Zrod vizionárov

Pastor Dr.Bill Moore sa pri týchto slovách tak rozohnil, že bolo možné cítiť v zborovej sále rastúce pomazanie a prítomnosť Sv.Ducha. Povzbudzoval veriacich slovami: „nech príde nová vízia pred tvoje oči, upriam svoje oči na ňu, hovor slovo a dovoľ Bohu, aby jednal s tebou ako s vizionárom, aby do centra tvojej pozornosti priniesol víziu! Lebo vízia sa nevybuduje za jeden večer ale sa buduje celý život!

Potom sa obrátil na všetkých zhromaždených so slovami o koženej nádobe na víno, ktorá sa vyrábala v miestnosti podobnej údiarni, kde musel neustále horieť oheň. Kožica sa presúvala z miesta na miesto po celej údiarni. K takejto kožici (nádobe) prirovnáva Božie slovo na viacerých miestach práve nás, že sme týmito nádobami. Problém ale nastane, keď zhasne oheň a v údiarni zostane len dym, ako Dávid volá k Bohu a prirovnáva svoj život ku koženej nádobe v dyme; Nádoba, ktorá bola vystavená dymu keď tam nebol prítomný aj oheň sa stane tvrdou a nepružnou. Ale je nádej aj pre takúto nádobu, Dávid vola k Bohu : obživ môj život! Boh má spôsob ako nás obnoviť ak vyhasol oheň a zostali sme v dyme, a to tak, že nádobe dodá vodu a olej a znovu vodu a olej, ktorú vtierajú do kožice, aby obnovili jej pružnosť, Boh do nás vloží vodu a olej, slovo a Sv. Ducha!

Na záver povedal Dr. Bill Moore slová, že sú: blahoslavení pružní, lebo oni nebudú zlomení!

Krátko na to bola výzva, kedy prišlo dopredu približne 10 ľudí odovzdať svoj život Pánovi a obnoviť toto odovzdanie sa. Potom sa pastor modlil za celé zhromaždenie, kladúc spolu so svojou manželkou na všetkých ruky až do neskorých nočných hodín.

Ďakujeme, pastorovi Dr.Bill Moorovi a jeho manželke, že opätovne navštívili náš zbor v Poprade i ostatné zbory na Slovensku.

http://www.billmooreministries.com/crusades/slovakia/

Mgr.art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., (05. 09. 2010)

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.