Dopustí Boh, aby úprimný človek trpel?

KS Milosť nemá svoje vlastné špecifické denominačné učenie. Sme letnično-charizmatickí kresťania a základy učenia prijímame od služobných darov uznávaných vo svete. Všetko naše vyučovanie musí mať opodstatnenie v Božom Slove.
 
Teraz k otázke. Božia vôľa je, aby každý človek bol zdravý, požehnaný a zaopatrený v každej oblasti svojho života. Sme predsa stvorení na Boží obraz. Boh skrze obeť Ježiša Krista svojho syna urobil všetko, aby človek mohol žiť v Božom zaopatrení. „Boh sa má k úprimnému úprimne, ale s prevráteným nakladá divne.“ Úprimnosť však nie je jediným merítkom a garanciou, prečo by mal byť človek požehnaný a vypočutý Bohom. Takže otázka nie je či Boh nechá človeka v trápeniach, chorobe, chudobe, ale či je človek ochotný vierou uchopiť zasľúbenia a požehnania, ktoré Ježiš pre človeka vydobyl na kríži.
 
„Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen, Bohu na slávu skrze nás.“ 2. Kor1:20
 
Takže je na nás, či uchopíme Božie zasľúbenia, ktoré sú prístupné všetkým, lebo Boh nie je prijímačom osôb. Boh už pre človeka všetko spravil, teraz je rad na nás.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.