Bill Matthews a pomazanie

Dr. Bill Matthews je z USA, z cirkvi Solid Rock Church. V dňoch 13.3. – 26.3. 2023 slúžil v jedenástich mestách na Slovensku. V Poprade sme ho privítali 21.3. na večernej bohoslužbe.

Evanjelium káže už viac ako päťdesiat rokov a tridsaťjeden rokov je pastorom. Povedal, že na Slovensku je prvýkrát a páči sa mu tu. Má rád verných ľudí. Vernosť je jedným z darov ducha. Keď rastieme v Kristovi, formuje sa v nás Jeho charakter.

Bill čítal príbeh o žene s krvotokom z Mareka 5:25-34. Dvanásť rokov trpela. Povedala si, že ak sa dotkne Ježišovho rúcha, ozdravie. Keď to urobila, Ježiš pocítil, že z Neho vyšlo pomazanie a bolo to uzdravujúce pomazanie.  Cítil, že niekto sa Ho dotkol inak a opýtal sa, kto to bol. Žena sa priznala a Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila.“

Kazateľ hovoril dve možnosti, kedy príde pomazanie na službu. Keď budeš učiť tému, ktorá je v Biblii, príde pomazanie, aby potvrdilo to Slovo. A tiež vtedy, keď niekto dá túto požiadavku, príde pomazanie.

U ženy s krvotokom prišlo to pomazanie s jej vierou. Pomazanie na Ježišovi, ktoré sa dotklo jej tela, išlo za uzdravenie, bola celá obnovená. Keď to urobil pre ňu, urobí to aj pre teba. On nie je prijímačom osôb. Zákony viery fungujú vždy, tak isto, pre každého. Každú vec, ktorú chceš dostať od Boha, dostaneš vierou.

Viera je ako diaľnica, ktorou Boh k tebe doručí veci. Nič nie je pre Boha priťažké a nikdy nie je neskoro. Keď je prítomná viera, Boh odpovedá a prídu uzdravenia. Viera rastie z počutia Božieho slova. Ak sa tvoja myseľ neobnovuje na Slove, budeš myslieť zle.

V Marekovi 11:22 vidíme napísané: „Majte vieru Božiu!“ Boh zobral svoju vieru, ktorou vytvoril tento svet a dal ju do nás.  Veriť Božiemu slovu je tvoje rozhodnutie. Aby sa uzdravenie zhmotnilo v tvojom tele, chce to tvoju vieru. Cirkev, do ktorej patríš, je otázkou života a smrti.

Bill Matthews sa potom smial a prišlo silné pomazanie veselia na celú cirkev. Napokon sa modlil za služobníkov.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.