Boží pokoj

Je smutné, že veľa kresťanov vôbec nevie, aké je to prežívať Boží pokoj. Prvých 40 rokov môjho života som žila bez požehnania a výhod pokoja a môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, že život bez pokoja je mizerný.

Je samozrejmé, že si nemôžeme vychutnať život, keď neustále žijeme v nepokoji – stále sa strachujeme, obávame a trápime pre niečo. Ale žalm 4:9 hovorí:

V pokoji si ľahnem i zaspím, lebo ty Hospodine, mi sám dáš bývať bezpečne.

Dobrá správa pre veriacich je, že hoci aj v ťažkých časoch, môžeme byť ochránení, požehnaní a spokojní, keď sme vedení Boží pokojom.

Ako môžeme zažívať tento obkolesujúci pokoj? Odpoveď je veľmi jednoduchá – poslušnosť. Sme povolaní chodiť vo Svätom Duchu – byť vedení a dobrovoľne kontrolovaní Svätým Duchom.

Boh nás nebude nútiť robiť to, čo je správne. On nám ukáže, čo robiť a nechá nás, aby sme si vybrali. Ak urobíme správne rozhodnutia, zožneme pokoj, ak urobíme nesprávne rozhodnutia, všetko, čo budeme mať sú starosti a sklamanie.

Často hovorím, že tento pokoj, je „rozhodca“, ktorý nám ukáže, či sme v Božej vôli alebo nie. Opýtaj sa seba nasledujúcu otázku a buď čestný, keď si na ňu budeš odpovedať: Chodíš v Božej vôli najlepšie ako vieš, alebo sú oblasti v tvojom živote, ktoré si mu ešte neodovzdal?

Nebudeš zažívať Boží pokoj, ak Boh ťahá na jednu stranu a ty ťaháš na druhú – budeš sa cítiť, ako by si bol trhaný na kusy.

Výborný príklad na to, čo sa môže stať, keď neposlúchneme Boha je to, čo sa stalo Jonášovi. Boh povedal Jonášovi, aby išiel do Ninive kázať pokánie ľuďom. Ale Jonáš nechcel ísť, a tak nastúpil na loď do Taršíša – na opačnú stranu. Prišla silná víchrica, ktorá vydesila mužov na lodi. Jonáš vedel, že neposlúchol Boha a povedal mužom, aby ho vyhodili cez palubu a tak sa vyhli nebezpečenstvu. Keď mužovia urobili, čo im Jonáš povedal, búrka náhle prestala a Jonáša zožrala veľryba. Z brucha veľryby potom volal k Bohu za vyslobodenie a odpustenie jeho tvrdohlavého rozhodnutia. Keď veľryba vypľula Jonáša na suchú zem, Božie slovo znovu prehovorilo k Jonášovi a Boh mu znovu povedal, aby išiel do Ninive kázať ľuďom. (Jonáš 3:1-2)

Veľa búrok, ktoré zažívame v našom živote sú dôsledky našej tvrdohlavosti. Môžeme skúsiť zvaliť vinu na naše problémy a iné veci, ale pravda je, že vo väčšine prípadov sme boli neposlušní Božiemu hlasu.

Nie je dôležité, ako dlho sa snažíme vyhnúť sa Božej vôli, jednoducho sa musíme naučiť, že Božie cesty sú pre nás lepšie, ako akékoľvek naše plány.

Boží pokoj je pre každého z nás, ale my si nemôžeme stanovovať naše vlastné termíny. Musíme veriť, že Božie cesty sú lepšie, že Boh je dobrý a naplánoval pre nás dobré veci, pre svoje deti. Jeho slovo nás uisťuje:

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. (Jer 29:11).

Je oveľa lepšie veriť Bohu, že sa o nás postará a užívať si jeho pokoj, ako spoliehať sa na naše vlastné cesty a žiť život strachu, nepokoja a obáv. Ak si chceme vychutnávať Boží pokoj, musíme mu veriť a nechať Ho viesť nás a starať sa o nás.

Ak ťa Boh vedie, aby si urobil niečo ťažké, vyber si, že ho poslúchneš a urobíš detské kroky viery. On ťa bude viesť krok za krokom na ceste pokoja. Relaxuj a nechaj sa viesť tým Jediným, ktorý vie, čo je pre teba najlepšie – Princom pokoja.

Zdroj: Charizma magazine

Autorka: Joyce Meyer

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.