Bubeník Barile Pasquale „Paci“ a jeho príbeh

V nedeľu 2.8. 2020 nás poctil návštevou bubeník Barile Pasquale, známy menom Paci, zo Zboru viery v Maďarsku. Počas chvál, na ktorých bolo zjavné pomazanie, hral na bubnoch. Mohli sme vnímať talent, ktorý dostal od Boha. Povedal: „To, že viem hrať na bicie, v podstate s tým nemám nič spoločné. Boh sa rozhodol, že budem bubeník. Je pre mňa najväčšia radosť, že Mu môžem slúžiť.“

Pred obrátením hrával so svetoznámymi hudobníkmi. Priznal, že ešte ako neveriaci, bol ničomník a bol v tom fakt dobrý. Myslel, že zmyslom života sú materiálne hodnoty. Mal autá, domy, všetko. Ale v srdci bola prázdnota a nebol šťastný. Potom mu priateľ povedal: „Paci, potrebuješ Ježiša do svojho srdca. Chýba ti večný život.“ Boh mu povedal, že to, čo doteraz robil, by ho priviedlo do pekla. Uveril v Ježiša a odvtedy tridsať rokov hrá pre Boha. Keď začal hrať na bicie vo chválach, povedal: „ Pane, veď moje ruky.“

Skonštatoval, že je šťastný, lebo Boh mu odpustil. Kým človek nemá odpustené hriechy, nevie sa v jeho živote oslobodiť skutočná radosť. Bez Ježiša je len pustá existencia, nie život. Pred znovuzrodením hral svetskú hudbu. Pozná čiaru medzi hraním vo svete a pre Pána. Vo svetskej hudbe Boh nie je prítomný. Snaží sa zasiahnuť duševný život človeka. No je potrebné zasiahnuť aj ducha človeka a to Slovom.

Paci ďalej hovoril, že každý dostal talenty a Boh chce, aby sme ich všetky priniesli do cirkvi. Povedz: „Pane, odovzdávam sa ti a budem ti slúžiť.“ Keď príde diabol a „cvrliká“ ti do ucha a robí to aj kresťanom, pozri sa, čo o tom hovorí Biblia. V nej je návod pre život. Je dôležité prichádzať k Bohu s vierou. Napríklad pre uzdravenie: „ Pane, vymeň moje pokazené súčiastky. Ty si povedal, že v Ježišových ranách som bol uzdravený.“ Hovor to, aj keď to práve v tej chvíli necítiš.

Každý deň vzdaj vďaku Bohu. Ak si smutný, tancuj, spievaj a vzdaj Bohu vďaku, že žiješ. A začne to z teba opadávať. Rozpomeň sa na prvú lásku. Hovor svedectvo, je to najlepšia vec. Boh vie oveľa lepšie, čo potrebuješ, ako ty sám. Neteš za s toho, ak ti tlieskajú ľudia. Ale raduj sa, že Božie oči sú na tebe.

Mohli sme spoznať kúsok duše Barila Pasquala a počuť od neho povzbudenia k uctievaniu. Je to človek sebavydaný Pánovi. Nepočúvajme svetskú hudbu, ale oslavujme Ježiša Krista.

O čom ešte Paci rozprával, si podrobnejšie môžete pozrieť vo videu:

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.