Buď nasledovníkom Ježiša a zmeníš svet okolo seba

Večer 28.7. prišiel pastor z Poľska, Jacek Slabý. Je jedným z vedúcich zboru Kresťanská reformačná cirkev vo Varšave. Energický, veselý a milý človek. Povedal, že chce, aby sme túžili prijať to, čo má Boh pre nás pripravené.

Najlepšie veci si Boh zachoval na koniec. Nie sú zamknuté v skrini-trezore, sú dostupné pre každého, kto verí. Rozhodnutie, či to prijmeš, záleží len od teba. Ty rozhoduješ, či otvoríš ten trezor. Sú kresťania, ktorí prichádzajú a hovoria: Ó, aká pekná skriňa.“ Prichádzajú ku trezoru a nikdy ho neotvoria. Vedia, že Boh má odpovede pre ich životy, ale nikdy neotvoria tú skriňu. Je v nich náboženský duch. Ale sú kresťania, ktorí tú skriňu otvoria a vezmú si všetko, čo má Boh pre nich. A tí prví kresťania potom závidia tým druhým. Nemusíš už viac závidieť požehnanie. Otvor tú skriňu a zober to do svojho života.

Ďalej Jacek rozobral tri dôležité znaky letničko-charizmatickej cirkvi.
1. Budú to časy, kedy v cirkvi Ježiša budú viac vyvyšovaní služobníci, ako Pán Ježiš.
2. Budeme sa stretávať s výbuchom uctievania, ale iba ústami. Budú dokonalé technicky, ale bude chýbať uctievanie zo srdca.
3. Bude čoraz viac herézie v cirkvi. Kresťania budú menej pozerať do Biblie a viac do kresťanských kníh.

Keď chceš ísť za Ježišom, povedz: Nechcem poznať seba, lebo dôležitejší ako ja sám, je Ježiš Kristus.

Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho a kto by stratil svoj život pre mňa, zachráni si ho. Luk. 9: 23-24

Pastor z Poľska povedal, že sú dva druhy kresťanov.
1. Tí, čo nasledujú Ježiša Krista, už nechcú poznať sami seba, ale iba Ježiša.
2. Ktorí sú iba fanúšikovia cirkvi. Sedia a tlieskajú. Keď je niekto iba fanúšik, na tom základe sa nedá nič vybudovať.

Preskúmajme sa, akí sme, do akej skupiny kresťanov patríme.

1. Namiesto toho, aby nás chvály priviedli k Bohu, je to len šou, hľadanie zážitkov. Existujú konferenční kresťania. Vzrušujú sa len vonkajšími aspektami, ale nie tým, čo môže Ježiš priniesť do života. Nebudú rásť.
2. Ďalší sú tí, ktorí chodia do cirkvi, aby uspokojili svoje duševné potreby, dobre sa v cirkvi cítia. Je to vyvýšené nad túžbou budovať si vzťah s Ježišom. Sú to fanúšikovia a nie nasledovníci Ježiša Krista.
3. Ľudia, ktorí idú za Ježišom naplno – úplne. Sú k dispozícii cirkvi.

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží. Ján 6:68-39

Ježiš ťa vyzýva: Ukáž mi svoje karty, chceš ísť ďalej za mnou, alebo chceš len uspokojiť duševné potreby? On preskúma tvoje motivácie. Od skutočného učeníka vyžaduje viac. Nie kvôli tomu, aby si prehral. Ale aby ťa priviedol do bližšieho vzťahu s Ním. Nasledovník ide zdola hore, ako keď vystupuješ na kopec, musíš zaplatiť cenu, „spotíš sa“. Každý z nás je povolaný do toho, aby sme sa stávali nasledovníkmi Ježiša, nielen fanúšikmi.

Diabol má dve stratégie:
Ak nepoznáš Ježiša, bude robiť všetko preto, aby si ho nespoznal.
Ak si spasený, robí všetko, aby si nebol efektívny pre Božie kráľovstvo.

Nasledovník pre Ježiša sa potrebuje aj zaprieť. Nepozerať na svoj prospech, ale na to, čo má pre neho Ježiš. Ísť za Ježišom vo všetkých oblastiach. Možno sedíš vo svojom labyrinte. Vyjdi z neho. Nedaj sa zblázniť  plánmi diabla a vyjdi do slobody. Nedovoľ, aby ti zranenia zabránili v nasledovaní Ježiša. Alebo budeš ako doteraz? Začni brať veľmi vážne slová: „ Kto chce ísť skutočne za mnou, nech zaprie sám seba.“ Kresťan nie je nikoho otrokom. Ježiš ťa povolal ku slobode. Keď ťa zavolal do voľnosti, nebuď idiotom a nenechaj sa dobrovoľne znova zavrieť do väzenia.

Učeník Ježiša je slobodný človek, lebo vie, čo pre neho Ježiš urobil. Ak sú v tvojej hlave ešte stále veci, ktoré majú byť odstránené, vtedy si len fanúšikom. S Ježišom sa nedá obchodovať. Prídeš k Nemu na 100 percent, alebo vôbec neprídeš. Prestaň sa báť Ježiša, odovzdaj mu aj tie oblasti, ktoré si mu doteraz neodovzdal. Začni žiť v jeho slobode. Byť Ježišovým učeníkom je záležitosťou tvojho života.

Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Luk. 14.26

Keď bude cirkev poskladaná z nasledovníkov, milosť a láska Božia v ich srdciach bude spôsobovať, že budú chodiť do mesta a budú schopní premeniť mesto na Boží spôsob. Keď budeš nasledovníkom, zmeníš svet okolo seba. Choď normálne so zdvihnutou hlavou, rieš problémy ľudí, pretože Ježiš je v tebe. Nikomu inému nemusíš tak veľmi dôverovať, ako Ježišovi.

Jacek Slabý vyzval ľudí, ktorých kázané slovo oslovilo a chcú obnoviť svoj vzťah s Ježišom, byť jeho nasledovníkom, aby prišli dopredu. Modlil sa za nich. Boli zreteľné prejavy úžasnej Božej moci.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.