Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru. Priniesol aktuálnu a naliehavú tému pobádajúc k aktívnemu životu viery a pokánia. Ústredným slovom vyučovania bol verš: Jn 15:1-8

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom,
ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Jn 15:5

Nebeský Otec je tým Vinohradníkom, vínnym kmeňom je Kristus a my sme ratolesti nesúce ovocie. To, aby vinič priniesol dobré a kvalitné ovocie, však ovplyvňujú viaceré faktory. Starostlivosť Hospodára, slnko, voda a dobrá pôda. Tým slnkom je Boh, vodou Božie slovo a Svätý Duch. Odraz Hospodárovej starostlivosti a duše je náš vzťah s Ježišom a tou dobrou pôdou je naše srdce. To, aby naše srdce bolo naozaj dobrou pôdou, do ktorej zasiate semeno prinesie úrodu, si vyžaduje namáhavú prácu a hlbokú orbu. Bez systematickej a tvrdej práce nie je žiadny výsledok ani ovocie. Na pôde je preto potrebné pracovať a to v optimálnom čase a správnym spôsobom. (Iz 28:23-29) Rovnako však je dôležitá hlboká orba, ktorou je pokánie z hriechov. Len vyučovaním a známosťou sa srdce nezmení, na zmenu a zúrodnenie pôdy je potrebné pokánie. Srdce dokáže zmeniť len cieľavedomá práca, aktívny život viery a dobré spravodlivé skutky. Bez orby je pôda udupaná ako stvrdnuté srdce od horkosti a starostí. Z takejto pôdy odíde aj vlaha a pôda bez vody (Svätého Ducha) vyschne. Srdce, ktoré nie je dobrou pôdou potom nemôže priniesť dobré ovocie. A okrem práce na pôde a orbe je potrebné chrániť vinicu aj pred škodcami, líškami (Pieseň 2:15), ktoré ničia plody vo vinohrade. Líšky však chodia iba tam, kde je zvalený plot, preto ak budeme pevne stáť a pracovať, nebudeme miestom, cez ktoré by prišli líšky škodiť vinici a teda nášmu zboru.

Aj Pavol nabádal svojich učeníkov (Kol 1:28-29), aby intenzívne pracovali s pohľadom upreným na budúcnosť a teda na úrodu, aby bola žatva dobrá, bez buriny. Preto nás pastor Radek Hasa povzbudzoval ku službe, práci a aktivite a povedal: „Lebo ak my urobíme to, čo je možné, potom Boh urobí to nemožné.“ Každá práca s pôdou je namáhavá, čomu poľnohospodári i záhradkári dajú určite za pravdu, ale má svoju odmenu. Rovnako tak práca so srdcom je náročná, no Boh ju isto ocení.

Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 2.Tim 2:6-7

Povzbudzujme sa teda k práci na vinici s dobrým očakávaním, neopúšťajúc svoju prácu a zotrvajme až do žatvy.
„Lebo každé Božie požehnanie je odmenou za ľudské úsilie.“ Pretože aby prišlo požehnanie, je potrebná prítomnosť Božieho slova a Svätého Ducha v našom živote a pripravenosť srdca, ktoré je mäkkou úrodnou pôdou. Ale za túto prácu na srdci, pokánie, zmenu charakteru a postojov sme zodpovední pred Bohom iba my samy. Preto buďme trpezliví až do Pánovho príchodu, stále sa rozhojňujúci v Pánovi, vediac že naša námaha nie je márna a ako hovorí Božie slovo:

Vynaložme všetko úsilie a pridávajme k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Lebo ak sú pri nás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudeme nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 2.Pt 1:5-8

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.