Dobrým premáhaj zlé

Bill Moor povedal, že vždy rád prichádza do Popradu. V Dome viery vnímal výbornú atmosféru, pretože sú tu ľudia, ktorí milujú Pána. Hlavným posolstvom, ktoré nám priniesol, bola moc odpustenia.

“ Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu ( Božiemu), – lebo je písané: Mne pomsta, je odplatím, hovorí Pán. Naopak: Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, ak je smädný, napoj ho, lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé. „      Rim.12:17-21

Nedovoľ, aby situácia premohla teba, ale premôž zlé dobrotou Božou, ktorá je v tvojom vnútri. Si schopný odpustiť tým, ktorí ti ublížili. Moc odpustenia je mocná obranná zbraň. Kto neodpustí, stratí svoj pohľad z povolania, ktoré má Boh pre jeho život a zastaví sa. Neodpustenie je práca nepriateľa. Osoba, ktorá ti ublížila, často o tom ani nevie. A ty si smutný, naštvaný. A vtedy jediný človek, ktorého zraňuješ, si ty sám. Potrebuješ toho, ktorý ti ublížil, uvoľniť z dlhu, ktorý má voči tebe. Je to kvôli bolesti, ktorú ti spôsobil. Neodpustenie je ako žalár, je to poviazanie. Zastaví tvoj duchovný rast. Otec v nebi vie, ako ti ublížili. Záleží mu na tvojej situácii. On ťa volá:  “ Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a ja vám dám odpočinutie.“

Pastor  hovoril, že neodpustenie je akoby zjesť potkaní jed a čakať, kým ten druhý zomrie. Je ako veľký balvan, prekážka viery.  Zatvrdíš si srdce preto, že si urazený. Koľko požehnaní je ti vzatých kvôli tvojej horkosti? Dokonca pôvod choroby môže mať do činenia s neodpustením a horkosťou v srdci. Keby sme mohli zresetovať dušu, nemuseli by sme sa modliť za fyzické uzdravenie.

013

 

Nenechaj, aby jedna zlá udalosť, alebo urážka ukradla z tvojho života mnoho požehnaní. Nepovedz: Veď ja mu ukážem, poviem, čo si o tom myslím. Neber veci do vlastných rúk. Zvíťaziť môžeš vtedy, keď dáš priestor Bohu. On začne jednať v srdci toho človeka, ktorého mu odovzdáš.  Odpoveď je v Božom slove:

“ A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. „       Mar. 11:25

Keď odpustíš, pohybuješ sa pod oblakom Božieho požehnania. Odpustenie nie je slabosť. Je to zvrchované okno ku moci v tvojom živote a najvyššia úroveň dôvery v Boha.  On ti odpustil tvoje hriechy – veľký dlh. Máš  vziať  to odpustenie a dať ho ďalej. Pretože ten, ktorému bolo odpustené, odpúšťa. Ak je v tebe Pánov duch, v tvojom srdci už nie je miesto pre neodpustenie. Ježiš zobral na kríži každú urážku. Kríž oslobodzuje od väzenia neodpustenia. Sám od seba to nevieš urobiť, ale Ježiš ti dáva tú schopnosť. Lebo Jeho prirodzenosť je láska a odpustenie. Daj priestor Bohu, nech On s tým jedná. Tak odovzdávaš svoj prípad vyššiemu súdu.

“ Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení, odpúšťajte a bude vám odpustené. “         Luk.6:36-37

Nepotrebuješ ísť a vyriešiť každý problém. Namiesto sťažovania uctievaj Pána, chváľ Boha a povedz Mu:“ Ocko, dovolím ti jednať, nezáleží, ako to spravíš. Ja si odpočiniem a budem pozerať, čo urobíš v živote tých ľudí.  Dôverujem ti.“

Pastor Bill Moore  poprosil hudobnú skupinu, aby zahrala pieseň Ja chcem o tvojej láske spievať. Modlil sa za vedúcich, aj za ľudí, ktorí chcú slúžiť. Bola prítomná Božia prítomnosť a moc. Srdcia ľudí boli nepochybne dotknuté Slovom o odpustení, ktoré nám priniesol do Popradu.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.