Prvý vianočný koncert

Sála pripravená, vianočná výzdoba zavesená, stoličky narovnané, vítači na svojich miestach, ľudia prichádzajú, čas začiatku sa blíži.

Môžeme začať“ povedal si Marek Štrbák, vedúci kresťanskej kapely miestneho zboru v Poprade a hlavný organizátor tejto akcie, s veľkou eleganciou privítal všetkých hostí aj účinkujúcich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlovo Advent znamená príchod. Pred príchodom, pred narodením predpovedaného Mesiáša bolo v celom Izraeli veľké očakávanie. To, že práve dnes sa v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, zvestoval pastierom anjel Pánov, ktorý im povedal:

„Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Keď pastieri prišli do Betlehema a našli Máriu, Jozefa a nemluvniatko uložené v jasliach, rozpovedali o dieťatku všetko čo im bolo povedané. Všetci sa tomu divili, iba Mária o tom rozmýšľala vo svojom srdci. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko čo počuli a videli.

Tak ako Izrael vtedy očakával príchod Spasiteľa, aj my dnes očakávame jeho druhý príchod, keď príde na oblaku slávy. Zatiaľ ale oslavujeme Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a chválime Ho za to, že zomrel za nás na kríži, zobral naše hriechy na seba, ba dokonca bol v pekle namiesto nás, aby sme my raz mohli prísť do neba očistení a posvätení Jeho krvou.

Ako prvý vystúpil hudobník a dobrý priateľ Mário Karas, ktorý sa spevom a hrou na klavíri predstavil dvoma gospelovými skladbami.

Za ním nasledovala rómska kresťanská skupina Rakľom zo Spišskej Belej, ktorá zaspievala piesne na chválu Pánovu po slovensky, po česky i po rómsky.

Po nej nasledoval James Evans hudobník, spevák a skladateľ pochádzajúci zo severného Anglicka, ktorý žije na Slovensku už 14 rokov. Lámanou slovenčinou a tak trochu humorne uviedol svoje dve skladby z ktorej jedna bola vlastnou tvorbou. Jeho husľová inštrumentálna skladba bola určite pohladením pre všetkých prítomných.

Na záver sa mohli všetci prítomní pripojiť ku chválam so skupinou TY&MY. Krátkym posolstvom evanjelia, poďakovaním všetkým účinkujúcim i prítomným a vylosovaním tomboly bol prvý vianočný koncert ukončený. Bolo milé sledovať ako ľudia pomaly opúšťajú sálu spokojní a tak trochu už aj vianočne naladení. Na záver recepcia pre všetkých účinkujúcich a ako inak, rozhovory až do neskorých nočných hodín.

Čo dodať na záver? Marek, ďakujeme. Už teraz sa tešíme na druhý ročník tejto skvelej akcie.

Vám všetkým prajem šťastné, veselé a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych. Nech tým najväčším darom v našich srdciach ostane Ježiš Kristus, syn Boží.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.