Vianočné rodinné stretnutie

22.12.2019 na vianočnom rodinnom stretnutí vystúpilo niekoľko detí s krátkym a milým programom.
Po chválach sa nám prihovoril pastor Peter Minárik. Hovoril o Vianociach a narodení Ježiša. Syn človeka prišiel na zem, aby vykúpil ľudstvo. Musí sa narodiť nie Ježiško v Betleheme, ale Ježiš v tvojom srdci. A to ťa urobí šťastným. Ježiš bol vzkriesený a čaká, kedy sa aj ty dostaneš do neba. Humanizmus dáva dôraz na človeka. Na čo máš uprieť pozornosť? Na Ježiša, ktorý je silný Boh a knieža pokoja. On je ten najväčší dar a vie ti priniesť pokoj. Prečítaj si doma s deťmi 1. a 2. kapitolu Lukáša o tom, ako sa narodil Ježiš.

„Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom zasľúbenia“. Luk. 2:14

Zhromaždenie pokračovalo detským programom, ale zapojili sa aj dospelí.
Prvý vystúpil Niko Štrbák s piesňou Ja budem stáť ako strom. Vedúci chvál ocko Marek ho sprevádzal na gitare a brat Erik za ním chodil, presnejšie povedané pobehoval s mikrofónom. Niko trocha aj spieval, no videli sme hlavne točivé tanečné kreácie.

Potom Slavo Drlík ( už nie dieťa) recitoval básne v čestine Okurčička a Vrba. Povedal nám, že naším cieľom je zvestovať evanjelium všade, kde sme, aj v rodinách. Priznal, že nás má rád.

Nasledovalo skvelé číslo programu, kde vystúpila Sárka a Lydka Michalíkové so scénkou „Facebook biblických čias“. Bolo zjavné, že staršia Sárka, ktorá napísala scenár, dobre pozná biblické postavy a príbehy. Vymyslela vtipné slovné jednohubky. Ak by v biblických časoch existoval facebook, pridávali by tieto komentáre napríklad Jonáš, Dávid, Šalamún, Eliáš a ďalší.

Štvrté číslo patrilo Samkovi Blažovi, ktorý smelo a veľkými krokmi vykročil k pódiu a zaspieval o zime. ( Možno už teraz príde…)

Potom sa premietali fotky z výletu v auguste 2019. Deti a mládež tu strávili tri dni na chate Felícia v Starej Lesnej. Mohli sme vidieť, že tam mali požehnaný čas.

Na záver pastorova manželka Majka zaspievala dve piesne o dievčatku a chlapčekovi. Čo má robiť ona a čo on, keď sú ešte malí a chcú pomáhať doma. V hlave mi znie refrén: Chcem pre Ježiša vždy žiť a poslušná mu byť.

Po skončení programu sme pribehli k stolom s pohostením a popri zobkaní koláčikov sme sa dobre porozprávali. Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry spolu prebývajú.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.