Ježiš je očakávaný

Alex Ledyaev, pastor najväčšieho zboru v Rige kázal v našom zbore 15.12.2019. Prišiel aj s manželkou Oľgou. Tento rok oslávili 30 rokov hnutia novej generácie. V súčasnosti je ich viac ako 500 zborov a v Rige majú základňu. Boh im ukázal, že všetko, čo sa rodí od Neho, nezomiera a víťazí nad týmto svetom.

Ježiš povedal : „Moje ovce počujú môj hlas.“ Alex si myslí, že čoskoro uvidíme Ježiša Krista, ktorý príde na túto zem. Cirkev má byť pripravená na Jeho príchod. Biblia hovorí, že ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. Ježiš hovorí, nech si dávame pozor, aby nás niekto neoklamal. Diabol vypustí démonov na zničenie cirkvi. Objavia sa lživí proroci a budú loviť spasených. Potrebujeme chrániť svoju vieru a vzťah s Bohom.

Alex rozprával o tom, čo nedávno zažil v Izraeli. Prekvapenie so znamienkom mínus. Sedemsto pastorov sa stretlo v Jeruzaleme a modlili sa. Potom z okna hotelovej izby videl pochod teplých. Tridsaťtisíc ich išlo ulicami Jeruzalema. Nevedel, čo si má o tom myslieť. Spomenul si, ako Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Žiadne okolnosti nemôžu otriasť tvojou osobnou vierou. Nemôžeš za to za to, čo prebieha v Jeruzaleme alebo inde, ale si zodpovedný za to, čo sa deje v tvojom srdci vo vzťahu k Pánovi.

Pastor z Rigy vravel, že Boh chce dnes niekomu z nás povedať: „ Boh ti v blízkom čase ukáže to, čo si až tak veľmi nechcel vidieť. Čo by mohlo otriasť tvojou vierou.  A bude to skúška, ako si na tom so svojím vzťahom k Nemu.“ V posledných časoch sa rozmnožia neprávosti a ochladne láska mnohých. Daj pozor, aby sa to nestalo v tvojom srdci. Ako bolo v časoch Noacha a Lóta, tak bude v časoch Syna človeka. Je Ježiš pesimista?  Nie, je realista. Dávaj pozor, aby si nestratil to, na čom si pracoval. Posledný čas je časom prekvapení so znamienkom plus aj mínus. Alex povedal, že chce vyznávať svoju vieru bez ohľadu na akékoľvek okolnosti. Bude sa spoliehať na Pána a bude Ho chváliť. Vyznal: „Moje oči uvidia osláveného Ježiša. Nijaké prekážky nemôžu otriasť mojou vierou.“

Diabol chce dnes robiť reklamu na hriech a pád. Hovorí, že ty si nasledujúci, kto padne. Nikdy ho nepočúvaj. Pokiaľ ti začne hovoriť o tvojej minulosti, povedz mu o jeho budúcnosti. Nedávaj miesto diablovi ani v srdci, ani v mysli. Povedz: “ Duchu svätý, očisti ma od akýchkoľvek negatívnych emócií.“ 

Alexey potom hovoril o Amsterdame. Pozvali ho na letničko-charizmatický festival. Zľakol sa, lebo Holandsko je známe drogami, prostitúciou, LGBT. Ale toto prekvapenie malo znamienko plus. A dotklo sa ho viac, ako zážitok v Jeruzaleme. Povedal nám: “ Budeš šokovaný tým, čo robí diabol, ale oveľa viac tým, čo robí Boh, lebo robí väčšie veci.“ Tento festival funguje už 20 rokov a zišlo sa tu  60 000 ľudí. Boli tam obrovské parkoviská a mnoho stanov. 24 hodín trvajúce modlitby a spoločné chvály. Alex priznal, že nevedel, že v Holandsku je kresťanská strana. Je tam veľký potenciál kresťanských cirkví. 

Zdôraznil, že Boha je viac, ako diabla a svetla je viac, ako tmy. Boh ho najskôr vystrašil ( pochod v Jeruzaleme ) a potom potešil v Amsterdame. Verí, že v posledných časoch Boh zatrasie nebom a zemou. Kvôli jednému cieľu. Príde Ten, ktorého očakávajú všetky národy. Povzbudil nás, aby sme neverili názoru, že Ježiša nikto nepotrebuje. Ježiš je očakávaný všetkými  ľuďmi, denomináciami a národmi. Všetci sa pred Ním sklonia. Aj ty ho očakávaj, túž po ňom, priateľ sa s Ním a spoliehaj sa na Neho. Keď budeš prinášať atmosféru Božieho kráľovstva, ľudí to bude k tebe ťahať. Boh nás chce každého vyučiť pre získanie duší.

V posledných časoch bude veľa učení a lživých doktrín. Garanciou tvojej ochrany a spasenia je Duch svätý. Potrebujeme sa pozerať na to, čo robí Boh. Ježiš hovorí: „Ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Pastor z Rigy povedal, že prebudenie, ktoré čaká Európu, bude zložité a netreba celý moslimský svet spájať s teroristami. Ak ti Pán povie – choď a pomodli sa za toho človeka (napríklad za moslima) zložíš túto skúšku? Aj Ananiáš sa modlil za Saula, ktorý najskôr prenasledoval kresťanov a potom sa obrátil a dostal meno Pavol.

Alex nás upozornil,  aby sme nerátali len s ľahkými situáciami. Pán bude vychovávať každého z nás neštandartnými skúškami. Zahoďme horkosť, pýchu , urážku a buďme pokorní. Modlil  sa za nás spoločnú modlitbu a napokon prorokoval úžasné slová pastorovi Petrovi, jeho manželke Majke, Anne Minárikovej a Zbyňovi Drlíkovi – pastorovi zo Spišskej Novej Vsi.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.