Koncert v Kežmarku

Naša hudobná skupina chvál Ty&MY začala vyvyšovať Boha. Na námestí pri radnici zneli piesne „Nehanbím sa za teba, Ježiš“, „Boh je dobrý a jeho milosť naveky trvá“, „Jeruzalem“ a mnoho ďalších. Bola vnímateľná Božia prítomnosť.

Do mikrofónu zazneli osobné svedectvá viacerých bratov a sestier. Hovorili o tom, ako ich Boh uzdravil a zmenil ich životy. Hosť z Banskej Bystrice – Michal povedal o dôležitosti prijatia Ježiša Krista do svojho života. Ako sa človek môže dostať do neba? Jedine cez Pána Ježiša. On je tá jediná správna cesta, pravda a život. Zdôraznil to aj Daniel z Kežmarku. Vedúci chvál Marek sa medzi piesňami prihováral ľuďom povzbudivým slovom. Počas chvál prebiehali rozhovory s ľuďmi. Viacerí ľudia odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi.

Všetci okoloidúci boli pozvaní do miestneho kresťanského klubu Radosť nad hodinárstvom Kellner. Bohoslužby sú tu každý piatok o 18:00 hod. Odchádzali sme s vďakou za Božie dotyky na životoch ľudí. Boli sme použití pri dokonalom Božom pláne spasenia.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.