Darovanie krvi

Vo štvrtok 3.9.2020 v dopoludňajších hodinách sa v priestoroch Kresťanského spoločenstva v Poprade zišli pracovníci z popradskej nemocnice a ľudia odhodlaní darovať svoju krv. Prišlo viac ako 40 darcov, z ktorých 36 darcov bolo spôsobných k dnešnému odberu krvi a z nich bolo 21 prvodarcov. Po vyplnení dotazníka o zdravotnom stave, overení údajov a malom odbere krvi z prsta si darca ľahol na odberové lehátko. Odber trval v priemere 10 minút. Následne si darcovia mohli oddýchnuť a občerstviť sa kávou a chlebíčkami. Každá žena-darkyňa dostala ružu.


Vetu : „ Daruj krv, zachrániš život“ určite pozná každý. Ale ten, kto sa k tomuto ušľachtilému činu odhodlal, iste viac precíti jej význam. Stačí si predstaviť napríklad dieťa s vážnou diagnózou, ktorému pomôže práve vaša krv. Alebo človeka pri autohavárii, ktorý by bez okamžitej transfúzie neprežil. Všetkým darcom preto patrí obdiv. Sú skutky, ktoré sa nedajú vyčísliť finančne. A toto je jeden z nich. Ďakujeme!

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.