Krst-základný skutok viery

 „Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.“ (Jakub 1.22)

Toto je dôležitá výzva nielen pre to, aby sme žili úspešný život tu na zemi, ale je to základná výzva pre život večný.

Božie slovo v Markovi 16:15 hovorí: „Kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený, kto však neuverí, bude odsúdený.“

Úlohou človeka je uveriť a dať sa pokrstiť, vecou Božou je, aby sme boli spasení. V nedeľu 11.5.2014 sme mali možnosť vidieť 17, ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána, nielen vyznaním svojej viery v Ježiša Krista, ale aj skutkom – teda krstom, a tak naplniť svoju časť z Biblie. Nepamätám sa, kedy sa rozhodlo pre krst také množstvo novoobrátených naraz.

Bolo veľmi príjemné a krásne sledovať ich ako robia ďalší krok v nasledovaní Pána. Neviem či niekto z nich dostal ako darček ku krstu zlatú retiazku  alebo bicykel, ale určite viem, že svedectvo Svätého Ducha o spasení si nekúpiš. To ti môže dať iba Boh, ako pečať na tvoje srdce. Je to viac ako hmotný dar, je to dotyk Boží na tvoje srdce, je to volanie tvojho ducha: „ Už patrím Bohu, už som Jeho dieťa, haleluja.“

Radosť, ktorú som videla v očiach pastora, keď sa potom za týchto našich bratov a sestry modlil a žehnal im, bola akoby odbleskom Božej tváre a Božej radosti z nich.

A tak sa aj my ostatní môžeme pripojiť k modlitbe za našich bratov a sestry, ktorí urobili tento dôležitý krok, aby ich Božia priazeň, Boží pokoj a Jeho láska napĺňali každý deň, aby žili víťazný život a vedeli nájsť svoje povolanie a vyvolenie, ktorým ich Pán povolal k sebe.

001

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.