Milujem všetky moje deti také, aké sú

Kornel má zmysel pre humor a tak atmosféra napriek závažnosti témy, bola veselá a uvoľnená. Začal otázkou, v akom veku má otec začať vychovávať dieťa. Je to v čase, keď sa ešte ani neujalo v lone matky, ešte pred počatím. Dopredu poďakuje Bohu za dieťa a povie, že keď sa dieťa narodí, bude s ním zaobchádzať dobre, vychovávať ho podľa Božieho slova a viesť ku spaseniu. Keď je v brušku matky, rozpráva ku dieťaťu, žehná mu a hovorí, že ho ľúbi. Vo svete vládne predstava, že čím viac detí budeš mať, tým budeš chudobnejší. Tam kde vládne Boh, to neplatí. Príchodom dieťaťa prichádza požehnanie. Oni s manželkou nikdy nepovedali, že nechcú viac detí. A Boh ich s každým dieťaťom pozdvihol na vyššiu materiálnu úroveň.

Výchova detí má 7 období: pred počatím, keď sa počne, keď sa narodí, od 2-5 rokov, od 6-9 rokov, od 14-18 rokov, od 18-20 rokov. V čase od 2 do 5 rokov sa dieťa za jeden rok naučí viac, ako vysokoškolák za päť rokov. Je to najdôležitejšie obdobie výchovy. Dieťa odvráva. Pozoruje, čo môže u rodičov dosiahnuť, kde sú hranice. V období približne od 14 do 20 rokov musí byť rodič veľmi blízko dieťaťu, to ovplyvní celý jeho život. Nauč ho poriadku, karhaj ho. Povedz mu, čo je dobré a čo je zlé, s čím súhlasíš a s čím nie. Povedz, aké  to má následky a rozhodnutie nechaj na dieťati. So zákazom nedosiahneš cieľ.

 A vy otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom.      Efez. 6:4

Otcovia, nedráždite si dietky, aby neklesli na mysli.     Kol.3:21

Nebuď k deťom tvrdý, nemilostivý. Neprovokuj ich, nechci od nich také niečo, čo nevedia spraviť. Ak by si dieťa zahanbil, to zlomí jeho životnú silu. Samovražda je veľakrát chyba rodičov. Ak si svoje dieťa zahanboval,  pýtaj Pána o odpustenie a pros, aby následky v živote dieťaťa Pán napravil.

Stabilná rodina je veľmi dôležitá. Na tvoj život má vplyv, v akej rodine vyrastieš. Nezáleží to od peňazí. Rodina je dokonalá Božia vôľa. Boh sa v Biblii zjavil pod 154 menami (Stvoriteľ, Vysloboditeľ, Spasiteľ, Uzdraviteľ, Všemohúci…) Najdôležitejšie je to, že sa nám zjavil ako Otec a  aby si Ho takto spoznal. Sme Božie deti. Boh sa zaoberá s každým z nás osobitne. Každý má talent na niečo iné a podľa toho sa Boh s tebou zaoberá. A tak aj ty sa s každým dieťaťom máš zaoberať osobitne. Vtedy budeš dobrým rodičom, ak poznáš dobrú Božiu výchovu. Každý vie dať len to, čo má. Musíš vedieť, že Boh je dobrým Bohom. A s deťmi vieš zaobchádzať len podľa toho, akú výchovu  si dostal od Boha.

Od Boha dostaneš to, čo ti náleží. To je spravodlivosť. Ak dostaneš viac, ako si zaslúžiš, to je lepšie a je to zľutovanie. A dostať milosť, to je také niečo, čo si absolútne nezaslúžiš. Keď to prenesieme do výchovy, pod spravodlivosť patrí karhanie. Pod zľutovanie, že dieťa dostane viac, ako si zaslúži a pod milosť – dostane, čo si nezaslúži. Napríklad podľa spravodlivosti by malo dieťa dostať bitku, ale povieš: „Otec má milosť a tak ťa teraz nepotrestám.“ Aj my dospelí toto milujeme najviac. Veď ak by Boh s nami zaobchádzal podľa spravodlivosti, možno by sme už ani nežili (kvôli hriechom).

Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.        Prísl.22:6

Kornel povedal, že výchova detí je hra. Nechci to robiť krvavo vážne. Nepýtaj od dieťaťa niečo také, čo ty sám nevieš spraviť. Napr. ak fajčíš, nehovor mu, aby nefajčilo. Žiadne dieťa nie je bez chyby. A ani jeden z nás nevychoval svoje deti dokonale, len sme sa snažili. Dieťa má dvoch otcov. To, čo pozemský otec pokazil, nech Boh opraví.

Kornel Illés zdôraznil, že  miluje svoje deti také, aké sú. Je dôležité stráviť s dieťaťom kvalitný čas. Byť určitý čas len s jedným dieťaťom a venovať sa mu. Niekedy nevieš, čo sa s dieťaťom deje, o čo ide. Buď len s ním a to mu pomôže. Kto miluje svoje deti, je s nimi rád. Boh je s tebou rád.

Dieťa chce, aby rodičia mali o ňom dobrý obraz. Ak urobí niečo, čo by zarmútilo rodičov, radšej im to nepovie. Deti sa hanbia za to, že ich priťahuje svet. Ty stále všetko nespozoruješ. Dávaj pozor na Svätého Ducha, na ktoré dieťa máš upriamiť svoju pozornosť. Svoje dieťa odovzdaj Bohu, pusť mu ruku a ver tomu, že ho Boh zachová. Sú situácie, keď nevieš nič iné robiť, len sa modliť. Nauč sa nerobiť pri tom paniku, ale zdôver sa Pánovi. Výchova detí je nastavenie podstaty srdca do správneho smeru. Netreba reagovať na každý skutok – slovo, ktoré dieťa povie. Ale najhlavnejšie je pôsobiť na jeho srdce, keď sa obrátilo preč od Pána. Modli sa, aby sa ho Boh dotkol. Aby prišla taká životná situácia, že sa jeho srdce otočí k Pánovi. Je ťažké, keď sa rodič pozerá na dieťa a nie je také, aké si predstavoval. Aj Boh videl u náš veľa prešľapov a nezbláznil sa z toho. Modli sa za svoje dieťa, aby nezomrelo. Aby malo čas sa zmeniť.

A čo charakterizuje vzťah medzi rodičom a dospelým dieťaťom? Priateľstvo. Keď chce dospelé dieťa s tebou tráviť čas, je to super. Ak sa stane, že robí hriech, povedz mu to jednoznačne. Máš za to zodpovednosť. Povedz: „ Toto je zlé, nesúhlasím s tým. Môžeš to robiť, ale neteším sa z toho“. Upozorni ho, že čo sa môže stať – nie čo sa musí stať (aby si ho nepreklial ).

Nie je dokonalé dieťa a nie je dokonalá výchova. Pýtaj Pána, aby ti ukázal cestu, ako máš dieťa vychovávať. Cieľom je spasenie dieťaťa. Ukáž mu, aký vzrušujúci je život s Bohom a nechaj ho, nech rastie na Pánovom napomínaní.  Buď jeho priateľom. Pozeraj na svoje dieťa s nádejou. Tak ži v Pánovi, aby  tvoje dieťa povedalo: „Aj ja chcem takto žiť“.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.