Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek. Spolu s manželkou už viac ako 30 rokov pracujú na zakladaní zborov a svetovej evanjelizácii.

Od 12.8. do 20.8. kázal vo viacerých zboroch na Slovensku aj v Čechách. Na úvod povedal, že to bude dobrý večer a máme sa pripraviť na zázraky. Duch svätý urobí zmenu, ktorú nevieš urobiť ty sám.

John najskôr rozprával o svojom živote. Narodil sa v Holandsku a pochádza zo 6 detí. Keď mal 17 rokov, presťahovali sa do Kanady. Vtedy neboli kresťanmi. Otec kúpil firmu, ale hneď prvý rok skrachoval a takmer sa zrútil. Počas tohto obdobia ho charizmatickí kresťania pozvali na biblickú školu. Po ceste z nej otec povedal. „Od dnešného večera budeme slúžiť Bohu, ja a môj dom.“ Odovzdal Pánovi podnikanie a odišiel z neho tlak. Niekto mu zavolal a opýtal sa, či potrebuje 30 000 dolárov. Bolo to presne toľko, aby otec vyplatil dlhy. Boh má záujem o každý detail existencie človeka. John chodil domov zo školy na víkend. Otec sa zmenil, nebol už taký úzkostlivý na peniaze, stal sa dávajúci. V ich dome bol pokoj a dobrá atmosféra, biznis mu teraz prekvital. Rodičia začali brať Johna na Stretnutia podnikateľov plného evanjelia. Po šiestich mesiacoch John vyznal Ježiša za Pána svojho života.

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený. Rim. 10:9

Keď už vieme, čo hovorí Božie slovo, máme to urobiť osobným, povedať – vyznať ten konečný výrok. Napríklad Boh povedal:
„Neopustím ťa, ani ťa nezanechám.“ ( žid. 13:5). A je na nás, aby sme to, čo hovorí On, povedali v súlade s Ním. Nielen o tom rozmýšľali, ale POVEDALI TO.

Potom sa John oženil so znovuzrodenou ženou. Začal hovoriť novými jazykmi, bol naplnený Duchom svätým a darilo sa mu. Pracoval na poľnohospodárskej škole. Raz ráno počul hlas Ducha svätého: “ Ja som ťa povolal, aby si sadil iné semeno – Božie Slovo.“ Vtedy sa John zajakával. Povedal Bohu. “ Bože, urobím to, ale musíš mi pomôcť.“ Pri zmene Boh hľadá aj tvoju spoluúčasť. Išiel na zhromaždenie s K. Haginom, ktorý kázal o žene s krvotokom. Ona bola nielen chorá, ale aj zlomená. Počula o Ježišovi. Keď počuješ o Ježišovi, to je to miesto, kde začína tvoj zázrak. Žena s krvotokom išla za Ježišom. Nie každý v časoch Ježiša bol uzdravený. Ale každý, KTO IŠIEL ZA JEŽIŠOM, prijal uzdravenie. Chorá žena si povedala: “ Ak sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená.“ Tak funguje viera. Uver tomu v srdci, vyznaj to ústami a budeš to mať. Ježiš cítil, že z neho vyšla sila. Božiu moc – prítomnosť môžme vnímať, cítiť. Je ako elektrika, keď prístroj zapneme do zástrčky, funguje. My sa takto môžeme napojiť na Božiu moc. Vierou, slovami, ktoré vyznávame a čomu uveríme vo svojom srdci – vtedy stiahneme tú moc. Ak nám to nefunguje, nehnevajme sa na Boha, chyba nie je u Neho. Najskôr zistime, či sme napojení. Ježiš povedal žene: “ Tvoja viera ťa uzdravila“. Ak svoj zázrak prijmeš vierou, to ťa premení.
Johnove uzdravenie zo zajakávania neprišlo naraz. Primkol sa k Slovu a zmenilo ho to zvnútra navonok. Neobviňuj Boha, ak sa ti nepáči, čo máš. Začni meniť to, čo rozprávaš. Lebo to, čo si hovoril včera, je dnes pre teba pravdou.
Kazateľ potom vyzval ľudí, aby prišli dopredu na miesto, kde sa môžu napojiť na Božiu moc. Modlil sa za uzdravenia a iné potreby ľudí. Pri modlitbách sa prejavovala Božia moc. Priniesol nám jasné posolstvo. Napokon požehnal pastorovi Petrovi s manželkou Majkou. Povedal, že uvidia rast cirkvi, otvorené celkom nové dvere.
Evanjelistovi z Holandska sa veľmi páčili naše chvály. Poďakoval, že u nás mohol slúžiť. Počas celej služby sa často usmieval. Atmosféra bola uvoľnená, pokojná. Celkom na záver sa cirkev veľmi potešila, pretože pani Mária z Humenného odovzdala svoj život Ježišovi.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.