Prebúdzanie jari v Slovenskom raji

Sobota ráno, 8.00 – autami vyrážame  – smer Podlesok.

Hneď ako sme tam prišli, potešili sme sa pohľadom na ladne plávajúce ryby v rieke. Príroda bola nádherná! Listnaté stromy vyrašili čerstvé listy. Vítal nás spev vtákov, krásne zaodiate jarné kvety – prvosienky, podbele, veternice.

Na začiatku túry sme sa v modlitbe poďakovali Bohu za všetku tú nádheru a vydali sme sa k ústiu hrdla prielomu Hornádu. Mosty, stupačky, rebríky okolo meandrovite zatáčajúcej rieky – bolo potrebné dávať pozor, aby niekto z týchto stupačiek nečľupol do vody.

Popri reťazovitom moste Lanová lávka sme nastúpili do Kláštornej rokliny. Bola to krásna a zároveň dobrodružná časť, v ktorej bolo potrebné prekonať vysoké rebríky cez Drozdov, Dúhový a Machový vodopád.

Roklinou sme vyšli na Kláštorný rybník a odtiaľ bol už len kúsok na Kláštorisko vo výške 839 m. Tam sme sa dobre najedli, nabrali nových síl a pokračovali sme po červenej značke hrebeňom na Vtáčí hrb – 920 m.

Túra pokračovala na Pílu a späť na Podlesok. Naozaj to stálo zato – počasie bolo výborné, účasť 24 turistov. Prešli sme 25 km za 6 hodín a 18 minút.

Plní zážitkov, spokojne unavení, sme sa navrátili do našich domovov.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.