Rapový koncert s Geboorah

14.4.2023  prišiel do Kresťanského spoločenstva v Poprade rapový spevák Geboorah, vlastným menom Marián Gajdoš.  Hudobník, textár a zvukár, ktorý verí, že Boh je skutočná pravda. Pred vystúpením povedal: „Tento koncert je aj o mne, ale hlavne o Ježišovi Kristovi, ktorého chcem vyzdvihnúť v prvom rade.“

Zišlo sa veľa mladých ľudí a niekoľkí boli v priestoroch Kresťanského spoločenstva prvýkrát. Rap je recitovanie v rytme hudby, prechádzajúce do spevu. Mariánove texty piesní oslavovali Ježiša. Napríklad:

„ Odkaz dávam piesňou, Ježiš pre teba kríž niesol.“

„Nech je hudbou vyvýšené meno Kráľa, svetu bláznovstvo a pohoršenie, šírka, dĺžka, hĺbka, výška, váha.“

„Jesus, On je alfa a omega, Jesus, jediná cesta tam, do neba.“

Po vystúpení porozprával mladým ľuďom povzbudivé svedectvo o operácii nôh. Povedal, že sme súčasťou Ježišovho tela a zároveň aj pokrmom pre tých, ktorí ešte čakajú vonku. Cirkev nebude rásť, ak každý jeden nepriloží ruku k dielu. Pán nás všetkých posudzuje podľa nášho srdca.

Boh je láska a stvoril človeka na svoj obraz. Láska musí byť zdieľaná. Ak nebude zdieľaná, nebude fungovať nič. A preto Boh chce, aby sme oslavovali Jeho meno. Ak my chválime Pána, tak láska bude opätovaná. Ak máme otvorené srdce a chceme, aby Boh pracoval na našom živote, On bude konať.

Atmosféra na koncerte bola veselá a uvoľnená. Niekoľko mladých vpredu aj tancovalo. Deväť nových ľudí odovzdalo život Ježišovi a pomodlili sa modlitbu prijatia.

Po koncerte si zúčastnení mohli kúpiť Mariánove nové CD s názvom Geboorah – iný básnik. Marián vyjadril, že cíti obrovskú túžbu v srdci, aby sa mladí ľudia stali skutočne činnými pre Božie kráľovstvo.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.