Sen mnohých z nás sa naplnil

Popradská Aréna, miesto konania mnohých športových i spoločenských akcií. Miesto, po ktorom sme túžili aj my kresťania. Stretnúť sa tu vo veľkom počte, spolu chváliť nášho Pána a počúvať Jeho slovo. To všetko sa naplnilo 25.10. 2014, na konferencii kresťanov Slovenska v Poprade.

Bol nádherný jesenný deň, slnko krásne svietilo a na parkoviskách vás vítali naši usmiati bratia v reflexných vestách. Pri vstupe do Arény boli pripravení podať vám ruku uvádzači a popriať vám dobrý čas v prítomnosti Božej. Neopísateľný pocit mala aj naša hudobná skupina Ty&My, keď po prvýkrát viedla ľudí do Božej prítomnosti z veľkého pódia a pred sebou mali množstvo ľudí, ktorí s nadšením chválili Pána a počúvali Božie slovo.

O deti bolo výborne postarané v detských besiedkach a mamičky s malými deťmi mali tiež svoju miestnosť , kde ich mohli v pokoji nakŕmiť či prebaliť.

Tešili sme sa z prítomnosti našich bratov a sestier z celého Slovenska a ďakujeme im za to, že nás prišli povzbudiť a pomôcť nám v duchovnom boji, ktorý neprestajne prebieha v duchovnej oblasti. Veríme, že táto konferencia bola prelomová pre celé východné Slovensko a že Božie slovo sa tu bude ďalej šíriť efektívnejšie a vo väčšej miere ako doteraz.

Popoludní prebehli aj krsty a 6 ľudí sa priznalo k Ježišovi pokrstením sa vo vodným krstom.

Hlavným posolstvom celej konferencie boli verše z listu Židom 10. kapitoly,  kde sa píše: “Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu“. Toto sú slová Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem nie preto, aby ukázal aký je dokonalý a jedinečný, ale preto, aby raz a navždy obetoval svoje telo za teba i za mňa, aby sme, keď príde náš čas, strávili večnosť v Božom kráľovstve spolu s Ním, očistení, posvätení a vykúpení Jeho krvou. Naše vykúpenie sa stalo tak, že sa Ježiš v Getsemanskej záhrade rozhodol konať  vôľu svojho otca, nie svoju, keď sa modlil: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“

Pavol apoštol nás vo svojich listoch mnohokrát vyzýva, aby sme boli konatelia Božej vôle tak ako on. Pavol si nesplietol Ježiša Krista so zlatou rybkou, ktorá plní jeho želania, ale celou jeho službou sa nesie túžba naplniť Božiu vôľu skrze službu do ktorej ho Boh povolal.

Šťastný je človek, ktorý sa dostane do Božej vôle. Otázkou však je: Ako sa tam ale dostať?

Ak by sme to chceli vyjadriť v bodoch, mohlo by to byť aj takto:

1. Chcieť konať Božiu vôľu
2. Dostať sa do stavu byť schopný plniť Božiu vôľu
3. Poznať Božiu vôľu
4. Vykonať ju

Hľadaj Božiu vôľu pre svoj život, pýtaj sa Pána, On ťa chce viesť. Keď si v Jeho prítomnosti, je to ľahké, keď sa z nej vzdaľuješ je to ťažšie, no keď nie si s Pánom je to nemožné. Podľa písma je Božou vôľou, aby sme žili v posvätení, preto sa vyvaruj skutkov, ktoré sú proti písmu. Ak hrešíš, nevieš naplniť Božiu vôľu. Nie si schopný naplniť Božiu vôľu ani vtedy, ak konáš svoju vôľu, alebo si pod manipuláciou iných ľudí a niekto iný ťa núti konať jeho vôľu.
Osloboď sa, nech vôľa iných ľudí nad tebou nepanuje. Dôležité sú aj tvoje postoje. Nevieš plniť Božiu vôľu, ak ťa ovládajú démoni, ako napr. hnev, prchlivosť, nenávisť, urážky, sexuálne závislosti…

Neznič hnevom či urážkou to, čo si budoval roky. Nenechaj sa limitovať zranením. Nech ti je ostať v Božej vôli viac ako sa nahnevať . Ak sa trápiš a nie si spokojný so svojím životom, pravdepodobne nie si v Božej vôli. Zrovnaj si svoje srdce pred Pánom. Ak si uhol z Božej vôle navráť sa späť, opusti hriech, urovnaj svoje srdce. Dovoľ Svätému Duchu, aby vyrezal to, čo má vyrezať, aby pracoval s tvojím srdcom.

Ak niekto chce konať Božiu vôľu rozpozná, čo je dobré a čo zlé,, a on sám sa modlí: “Pane zbav ma všetkého zlého“

V liste Jána 9.31 sa píše, že Boh vypočuje toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. Božia vôľa je spojená s pokojom, spravodlivosťou, radosťou. Pravidelným čítaním Božieho slova sa skladá v tvojom srdci správne smerovanie. Ak ťa bude chcieť niekto manipulovať, alebo ti dá radu, ktorá nie je pre tvoj život dobrá, ty to rozpoznáš.

Ježiš vie čo  je v tebe, pozná ťa a vidí aj tvoje myšlienky. On ťa miluje a chce ťa viesť. Jeho jarmo nie je ťažké, je lahodné a ľahké.

Žehnám ti, aby si nebol pod otroctvom iných ľudí, ale aby si bol slobodný hľadať a konať vôľu nášho Pána vo svojom živote. Pokoj tebe aj celej tvojej rodine.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.