Vstaň a začni sa hýbať

Anne je manželkou úspešného pastora Billa Moora z Brownsville v Texase. Spolu opäť navštívili niektoré slovenské mestá, aby ľuďom priniesli čerstvé Božie posolstvo. Počas chvál sa nám upokojili aj rozradostili srdcia a boli pripravené na prijatie Božieho slova. Anne pochválila naše nové priestory. Priniesla nám malé dary, tričká s nápismi a začala kázať. Pútavo a energicky.

Hovorila o prekonávaní prekážok.  Akýkoľvek problém pochádza z jedného miesta, od diabla.  Napríklad choroba, ktorá ťa spomalí.  Vo februári bola Anne chorá, v noci sa zobudila na veľké bolesti brucha. Manžel zavolal záchranku a ostala v nemocnici. Potom doma 3 dni iba ležala. V nedeľu sa rozhodla, že pôjde do zboru. Otvorila si Bibliu a povedala: Pane, ja potrebujem Slovo. Prečítala si Marka 2:9, kde sú aj slová: „ Vstaň a choď“. Ako čítala, prichádzala do nej sila. Potrebovala poznať, že je čas striasť zo seba chorobu a začať chodiť. Pretože keď ležíš v posteli, zvykneš si a je ti pohodlne. Povieš: „ Keby Boh chcel, aby som vstal z tejto postele, tak ma z nej postaví.“

001

Je čas, aby si sa prestal obávať o svoje zdravie, peniaze, prácu.  Vstaň  a chod´. Anne  v bolesti vstala z postele, obliekla sa, učesala a išla do zboru. Začala vo viere chváliť Boha, či sa na to cítila, alebo nie. Kým bohoslužba skončila, bolesť úplne odišla. Na druhý deň sa vrátila do práce.

“ Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A on zvestoval im slovo. Vtedy prišli k Nemu s porazeným, ktorého štyria niesli. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Nemu, preborili strechu (domu) v ktorom bol  a otvorom spustili lôžko, na ktorom  ležal.“        Mar. 2:1-4

Matrac porazeného muža bola jeho zóna pohodlia. Rozmýšľal: Ako sa dostanem k Ježišovi? Nakoniec mu pomohli štyria priatelia, ktorí ho tam dostali cez strechu. Aj ty sa obklop ľuďmi, ktorí ťa potiahnu k Ježišovi. Rozhodni sa , že sa budeš k Nemu tlačiť  bez ohľadu na to , čo ťa to bude stáť. Zapoj sa do práce vo svojom zbore, nerob len zohrievača stoličky. Nebuď len prítomný, ale aj zapojený. Aj v manželstve, niekedy sme prítomní, ale nie spojení.

Prestaň sa vyhovárať: Ja neviem, ja to nedokážem… Keď si paralyzovaný, neurobíš toho veľa. Boh ťa učinil, aby si sa hýbal. Vlož sa do toho, čo robíš a nadšenie, ktoré máš, sa prenesie na ostatných. Rozhodni sa: „Ja sa začnem hýbať, aj keď to bude bolieť. Aj keď sa cítim depresívne, budem sa radovať.“ Nečakaj, že to bude ľahké a priprav sa na prekážky. Nemôžeš sa vzdať len preto, že ti nepriateľ niečo podloží pod nohy. Ako reaguješ na tvoju prekážku rozhodne o tom, ako skončí tvoj príbeh. Štyria priatelia mohli chorému povedať: Nedá sa nič robiť. Ale oni to nevzdali a dostali ho dnu cez strechu. Bez ohľadu na to, čo pred tebou stojí, nevzdaj sa.  Je načase vyjsť a oslavovať Boha. Nech celý svet vidí, čo urobil.

Anne Moore sa potom modlila za potreby ľudí. Mnohí vyšli dopredu na službu. Zdôraznila, že najdôležitejšie je uzdravenie  a zmena v srdci – keď sa človek obráti k Bohu a urobí Ježiša Pánom svojho života. Počas modlitieb a chvál Duch svätý zaplnil miestnosť a naše srdcia tak, že sa nám nechcelo ísť domov…

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.