Školáci vykročili s požehnaním

Malí, väčší, aj tí najväčší – všetci vyšli dopredu na modlitbu, aby vstúpili do nového školského roka pod Božou ochranou. Pastor deťom povedal, že v Biblii je napísané:

“ Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. “     Jakub 1:5-6                                                            

Prečítať si toto samotné slovo a čakať, že sa naplní, pravdaže nestačí. Treba sa poctivo učiť. Urobiť, čo je v silách žiaka a Boh ostatné dokončí. Pastor deťom poradil, aby si nehovorili slová typu: „ja sa to nikdy nenaučím“, pretože každé slovo má moc. Ale aby sa usilovne učili a poprosili Boha, nech im pomôže zapamätať si to. Kresťanské deti by mali byť vzorom a príkladom pre ostatné deti.

Pastor krátko požehnal každému  osobitne.

006

007

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.