Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Manželka nášho pastora Majka Mináriková pre každú pripravila malý darček. Čokoládku a krabičku v tvare srdiečka, na ktorej bolo napísané motto večera:

„So všemožnou bdelosťou stráž si srdce, lebo z neho pramení život.“ Pr. 4:23

Je na nás, čo vložíme do srdca. Dobré, alebo zlé postoje. A komu ho otvoríme. V prvom rade nech je vždy otvorené Bohu. Obrátenie je len začiatkom. Potom prichádza púšť, kedy sa premieňame a trvá to celý život.

Niekedy nás môže napadnúť: Ja som taká divná. Nie, pretože každá sme jedinečná, iná, svojím spôsobom pekná. Povedzme si: Boh ma stvoril takto. Božie slovo nás má premieňať. Doba je iná, ale Božie slovo je rovnaké. Keď kráčame podľa Slova, Boh nás ochráni.

„Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy. Lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom a pred ľuďmi.“                Prísl. 3:1-4

Ak aj okolo seba vidíme neprávosť, aj keď nás čokoľvek napadne, povedzme si: Ja viem, kam idem, viem, že raz budem s Tebou, Bože.

Majka povedala, že jej úlohou nie je presvedčiť nás. To je úloha Ducha svätého. Chcela nám niečo doporučiť. Môžeme sa nad vecami zamyslieť a je na nás, čo s tým urobíme. Poďakovala nám za každú službu.

Strážme si srdce v každej situácii. Stojme na mieste, kde nás Boh postavil, až pokiaľ nás neposunie inde. Majme slobodu povedať svoj názor. Povedzme manželovi: Chcem, aby si si ma vypočul a je na tebe, čo s tým urobíš. A povedzme o tom Bohu. Potom vec nechajme tak. Upokojme sa.

Kým sú deti malé, využime ten čas. Vychovávajme ich, naprávajme. Neskôr, keď budú dospelé, už im môžeme dať len doporučenia. Nebojme sa v dieťati zlomiť vzdor a neposlušnosť.

Nenosme svet do cirkvi, dajme pozor na obliekanie. Upravme sa a dajme Bohu to najlepšie. Potrebujeme byť Bohu vďačné a chváliť Ho. Veľakrát sa pozeráme na to, čo Boh nerobí a nie na to, čo robí. Nechcime rýchlo vlastné riešenie.  Čakajme, aj keď je to niekedy dlho. Nikdy nebudeme hotové. Vždy sa budeme podriaďovať, pokorovať: „Bože, odovzdávam ti to . Ty si nad tým. Chcem riešenie od Teba.“ A to je tá púšť, kde sa meníme. V manželstve sa potrebujeme milovať aj odpúšťať si. Poviem svoj názor a odovzdám to Bohu.

Vedome si opakujme: „Som cenná a som potrebná pre rodinu.“ Nech deti vidia, že mama vytvára teplo domova. Ukážme im, že sme pevné v Bohu. Vložme do detí čo najlepšie vieme. Časom to tam nájdeme. Keď dieťa vyrastie a ide vlastnou cestou, odovzdajme to Bohu. A dôverujme Mu. Ak aj na chvíľu odbočí, neskôr sa vráti. Boh mu vie dať do cesty aj takých ľudí, aby nezblúdilo.

Povolávajme Božie Slovo, má moc. Buďme slobodné aj od toho, aby sme na všetko poznali odpoveď. Rozprávajme s Bohom o všetkom. Meniť sa podľa Božej vôle je celoživotný proces. Komunikujme jasne, presne, pravdivo, úprimne. Buďme rýchle k pokániu, pomalé k rozprávaniu a pomalé k hnevu.

Majka citovala Joyce Meyer: “ Obleč si plášť pokory, krotkosti, láskavosti, správaj sa ako Pán Ježiš a šír okolo seba príjemnú vôňu.“

Vyhlasovanie Božieho slova má vplyv na náš život, ale nemení vnútorného človeka. Zmení ho byť v prítomnosti Boha, mať s Ním osobný vzťah, dovoliť, aby v nás pôsobil. Hovoriť s Ním kedykoľvek, napríklad aj keď niečo robíme v domácnosti.

Dovoľme Bohu, aby v nás robil veci svojím spôsobom a v Jeho čase. Nech nám Boh dá láskavého ducha, vľúdny jazyk. Srdce ochotné meniť a pokoriť sa. Dať veci do poriadku. Nech je naše srdce mäkké, mäsité. Keď nám aj nik iný nerozumie, odovzdajme to Bohu,  čakajme v pokoji a chváľme Ho. Radostné a vďačné srdce vypôsobí ešte viac milosti v našich životoch.

Po Majkinej kázni vyšlo k mikrofónu niekoľko smelých žien, ktoré povedali úprimné svedectvá o tom, čo robí Boh v ich životoch alebo ako prešli cez ťažšie situácie. Každá hovorila niečo, z čoho sme si mohli vziať návod. O deťoch, o riešení manželských konfliktov, o smelosti ku kázaniu evanjelia. Bolo to veľmi povzbudivé. Aké je dobré a milé, keď bratia – aj sestry spolu prebývajú..

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.