Je masturbácia hriech?

Dnes, keď pozrieš na internet, tak sa Ti objaví „vedecké“ odôvodnenie, že masturbácia je priam užitočná a zdravá, že to robia aj iní cicavci atď. Pokúsim sa Ti v krátkosti odpovedať.

Je pravda, že s touto vecou zápasí veľa mužov. Píšeš, že máš 17 rokov, takže pohlavne telesne si už dospelý, teda aj Tvoja sexualita je v poriadku a funguje. Tvoja duša sa však ešte vyvíja a je potrebné celkovo dozrieť. V dnešnej dobe prebieha v maximálnej miere sexuálna revolúcia a verejnosť je nabitá sexualitou. V minulosti človek fyzicky pracoval a nemal toľko času na zaháľanie. Najväčším pohlavným orgánom človeka je mozog. Preto najdôležitejšou vecou v udržaní si čistoty je mať čistú fantáziu. Nedá sa to bez toho, aby sa človek vyhýbal internetu, TV a všetkému, čo mu sexuálnu fantáziu bičuje a dráždi. Dnešný tón doby je: „užívaj a nerieš“. Boh určil sexualitu do manželstva, tam má svoje opodstatnené miesto. Masturbácia je samosexovanie, čo nevie naplniť človeka, lebo nebola na to určená. Je to minutie cieľa. Boh ju určil k obapolnému najhlbšiemu prejaveniu intimity medzi mužom a ženou a rámec praktizovania vymedzil v manželstve. Sexualita je Bohom daný spôsob, ktorý ich má v manželstve priťahovať k sebe, aj keď zápasia v iných oblastiach.
Ježiš hovorí, že každá žiadosť vychádza z myšlienok, ktorým človek nedá hranice. Kto žiadostivo pozrie na ženu, už s ňou zosmilnil vo svojom srdci. Takže najprv hriech prebehne v myšlienkach, až potom sa prejaví telesne v skutkoch. Nikde Biblia nespomína konkrétny hriech sebaukájania, vieme ho zahrnúť do hriechov nečistoty. Jednoznačne to vychádza z toho, že človek sa zaoberá len sebou. Nedaj sa tým ovládnuť.
Niekoľko praktických rád ako z toho von:
Popros Ježiša o pomoc, vyznaj mu to ako hriech a rozhodni sa nerobiť to viac.
Stráž si čistú fantáziu.
Daj svojim myšlienkam hranice.
Vedome sa rozhodni nedotýkať sa intímnych častí.
Športuj, aktívne oddychuj.
Váž si druhých ľudí aj seba.
Keď zlyháš nezúfaj a znova sa vzopri telu, veď  Ty neslúžiš telu, ale ono Tebe.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.