Dar Jeho pokoja

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi „(Filipským 4:6-7).

Keď som  znova čítal tieto verše, zasiahlo ma niečo, čo som nikdy predtým nevidel. Pavol nás nabáda, aby sme si prestali robiť starosti, išli k Bohu s modlitbou a pokornou prosbou a ďakovali mu za vypočutie. Nehovorí nič o obdržaní odpovedí, slova vedenia, záchrany, zázrakov či uzdravenia. Namiesto toho uisťuje, že dostaneme dar Božieho pokoja.

Inými slovami, prvou Božou odpoveďou na všetky naše modlitby a srdcervúce volanie je Jeho pokoj! Ľudia, ktorí sa modlia, majú spoločnú jednu vec: Nehľadiac na to, ako zle sa cítia, keď idú do svojej modlitebnej komôrky, vychádzajú naplnení Jeho pokojom. Boh sám seba obmedzuje svojou vlastnou vládou. To je známe ako Božia prozreteľnosť. Koná tu a tamto, pripravuje ľudské srdcia a udalosti, ale kým Božia prozreteľnosť nevyrieši tvoju modlitbu, hovorí: “ Nedám ti to, čo si myslíš, že potrebuješ, ale to, o čom viem, že to potrebuješ – pokoj mysle a srdca!“

Mnohí z nás pri modlitbe s Pánom zápasia. Domáhame sa u neho, so slzami a plačom búchame na nebeskú bránu, nárokujeme si každé zasľúbenie. Ale ako ubiehajú dni, týždne a mesiace, začíname sa čudovať: „Prečo neodpovieš, Pane? Čo blokuje moje modlitby? Čím som ťa zarmútil?“

V skutočnosti nám Boh hovorí: „Tu je môj pokoj, ktorý dodáva všetko porozumenie. Uchop ho a dovoľ mu vládnuť vo svojom srdci, zatiaľ čo ja budem robiť všetko pre tvoje dobro.“

D. Wilkerson

 

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.