The Harvest of Grace – žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Uplynulý víkend 4.-6. júla sa konala žatva milosti v Humennom. Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach hovoriaci ľuďom o Ježišovi, Božej láske a ceste ku spaseniu.

Marek 16:15 „A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!“

A tak chodia po celom Slovensku, smelo a odvážne, s radosťou a láskou v srdci.

Vo štvrtok sme začínali ráno o 9.00 hod. spoločnou modlitbou a potom sme sa rozbehli do ulíc Humenného. Dobre sa kázalo pri nemocnici, v parku i na námestí. Pozývali sme všetkých na večernú bohoslužbu ale aj na sobotný koncert skupiny TY&MY.

Večer sa konala bohoslužba, na ktorú nik nový neprišiel. To nás ale neodradilo. Keď zaseješ semeno, chvíľu trvá , kým vyrastie. V noci zo štvrtka na piatok o jednej hodine nad ránom dorazili ďalšie posily Harvest tímu a o tretej hodine ďalšie. Veľa si síce nepospali, ale energiu načerpali z ranných modlitieb pri prechádzke veľkou záhradou v spoločnosti celkom naozajstných ovečiek.

Po dobrých raňajkách sme všetci vyrazili v piatok zase do ulíc Humenného. Bratia i sestry smelo svedčili o Božom slove.

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili …“ (Ef 2,10)

Boh miluje každého jedného človeka a chce ho zachrániť. Tá láska je v nás a prejaví sa aj tým, že ideme a hovoríme ľuďom o Jeho láske. Aj keď sa na začiatku tvária, že ich to nezaujíma, alebo tvrdia že toto už majú vyriešené, mnohí sa vo svojom vnútri zaoberajú otázkami večnosti a po chvíľke rozhovoru sa otvoria a rozprávajú, počúvajú, pýtajú sa. S vďakou prijímajú modlitby za uzdravenie.

Večerná bohoslužba bola úžasná, plná Ducha svätého. Tešili sme sa z nových ľudí, ktorí prišli z piatkovej evanjelizácie.

V sobotu sa konal na námestí koncert popradskej skupiny TY&MY . Piesne sa striedali so silnými svedectvami bratov a sestier, ktorí vyrozprávali svoje príbehy obrátenia. Čo všetko zažili a ako ich Boh oslobodil od mnohých zlých vecí. Z každého jedného brata a sestry žiarila láska a radosť, že môžu slúžiť Pánovi, že môžu hovoriť ľuďom pravdu, ktorá ich oslobodí a zachráni pre večný život.

Sme veľmi vďační za modlitebnú podporu, atmosféra bola uvoľnená, radostná.

Veľmi povzbudzujem každého, kto sa nemôže osobne zapojiť do evanjelizácie, aby sa zapojil do modlitebného reťazca, je to veľká pomoc pre bratov a sestry, ktorí sú na ulici.

Rimanom 14:16 „Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie…“

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.