Tretia regionálna konferencia 2023.

Názov jesennej konferencie bol Jediná cesta, pravda i život. Počas troch dní od piatka 27.10.2023 do nedele 29.9.2023 kázali pastori Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi, Ján Repka zo Starej Ľubovne, senior pastor Jaroslav Kříž z Banskej Bystrice a popradský pastor Peter Minárik. Do Božej prítomnosti nás viedli chvály skupiny Tymy, New Level, Romani Archa.

Začali sme v piatok večer stretnutím mládeže. Zbyněk Drlík hovoril o tom, ako sa môžeme stať stĺpom v chráme živého Boha. Čo sa týka Božieho slova, ty určuješ, aký bude mať dosah na tvoj život. Pochop, aký je Boží zámer s tebou. Hriech dáva závoj, že človek nevníma. Bohoslužba aj chvála sa koncentruje na to, aby si bol pripravený vnímať Božie slovo na sto percent. Jakub, Peter a Ján sú pokladaní za stĺpy. Stĺp je špecifický nosný prvok. Kým sa kresťan nestane stĺpom, sprevádza ho čudný pocit. Nie je si istý svojím spasením. Kedy vzniká istota spasenia? Keď sa človek Božím formovaním stane podobný Petrovi, Jakubovi, Jánovi.

„Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a von nevyjde viacej nikdy.“   Zj. Jána 3:12

Na stĺp môže prísť tlak zboku – od ľudí, zdola – od diabla a zhora – od Boha. Najdôležitejší je tlak zhora. Vtedy stĺp nadobúda pevnosť a vyformuje v tebe Boží charakter. Keď je tlak, začni chváliť Pána. Ak zažiješ krízu a si pod Božím vplyvom, začneš sa premieňať. Keď sa staneš pevným, prestanú s tebou hýbať vplyvy sprava, zľava, zdola. Radosť Pánova je tvojou silou, to je vplyv zhora. Božia vôľa je, aby si bol stabilný a pevný. Kedy sa nepotkneš? Keď budeš upevňovať svoje povolanie. Ty si nositeľom Božieho pokoja.

V sobotu doobeda sa nám prihovoril Jaroslav Kříž. Zamýšľal sa nad tým, ako je možné, že keď sme sa obrátili, verili sme všetkému, čo je napísané a mali sme svedectvá. Nemalo by to takto fungovať celý život? Malo. Povzbudil nás slovami: „Dobre sme začali a ešte lepšie skončíme.“ Vymenoval stupne viery: neviera, nulová viera, malá viera a silná viera. Nech naša viera neupadá, ale rastie. Viera je pohyblivá, vie prísť. Kedy alebo ako prichádza? Skrze Božie slovo. Je kľúčové, aby si mal verše, ktoré do svojho srdca zasadíš.

Ako sa vrátiť do tých najlepších dôb? Pravidelne čítať určitý počet veršov. Dostať Božie Slovo do srdca. My sme služobníci Slova. Z nás pracuje. Ak sa k tebe dostane Slovo, viera ho vidí a priblíži sa. Napríklad ak bude v tebe Slovo o zdraví, tak bude fungovať. Kristus v tebe ťa udržuje zdravým. Pokračuj, zalievaj ho, vyslovuj ho. Ak nechceš, aby tvoja viera klesala, nemôžeš byť rovnako štedrý, ako vlani. Keď sme vo viere, sme štedrí, ľúbime ľudí, nie sme urážliví. Na záver dal pastor Kříž výzvu: „Koľkí chcete, aby vaša viera podrástla?“ A poradil riešenie: „Vráť sa do toho najlepšieho, čo bolo.“

V sobotu večer kázal Ján Repka. Opýtal sa: „Ako môžeme poznať cestu?“ „Ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa,“ povedal Ježiš. Nepovažuj kresťanstvo za náboženstvo. Je to vzťah s Ježišom, chodenie podľa Božej vôle, počúvanie na Jeho hlas. Môžeme sprostredkovať Božiu prítomnosť v našich domácnostiach, zboroch. Skrze vieru vieme prichádzať do Božej prítomnosti a meníme sa na Jeho obraz. Keď prichádzame pred tvár Otca, Jeho láska z nás vyháňa každý strach. Už nepotrebujeme obetovať za naše hriechy. Tancujeme pred Bohom a ďakujeme za odpustené hriechy. Božia vôľa je, aby sme mali myseľ Kristovu, boli ako On. Tvoj zbor aj tvoja komôrka má byť miestom stretnutia s Ním. To, čo nás posúva ďalej, je láska Boha. Nie je náhoda, že si v Božom ľude. Preto, že veríš v Ježiša Krista, nebudeš zahanbený.

„Tak, ako si nás v Ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred Ním, v láske.“ Ef. 1:4

Posledná bohoslužba bola v nedeľu ráno, kedy počas chvál prebiehali krsty štyridsiatich ľudí. Kázal Peter Minárik. Veríme v neviditeľného Boha. Boh nás miluje a vie, čo do nás vložil. S čím pred Neho prídeš? S tým, čo si pre Neho urobil, keď si sa obrátil. Každý si nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Nemáš veriť v človeka, ale v Boha. Stáť na svojej vlastnej viere.

Každý jeden z nás je omylný. Potrebujeme sa navzájom. Naše životy zrejú, meníme sa. Je dôležité, aby sme mali Slovo do každej situácie. Božia múdrosť nie je v intelekte, ale v srdci. K Bohu sme vstúpili cez Ježišovu obeť. Najcennejšie, čo máme, je viera. Chráňme ju. Náš duch má uši. Každý, kto je z pravdy, počuje Kristov hlas. Keď hlásame Krista, Svätý Duch svedčí v človeku a ukazuje mu na Neho. A Slovo od Boha vie meniť život.

Ktoré Slovo ti funguje? To, ktoré máš v srdci a úplne sa naň spoliehaš.  Možno sú veci, ktoré ešte nemáš. Nie je hanba povedať: „Zatiaľ to nemám, ale zápasím o to a dosiahnem to.“ Hľadaj pomoc. Podstatné je očakávať na Boha. A ak už máš to  uistenie v srdci, nevyruší ťa to, čo sa deje. A nikto ti to nevezme. Slovo v tebe pôsobí život.

Niekedy to uchopíš v bolesti a ťarche, ak si ochotný zomrieť nejakým veciam. Boje najrýchlejšie vyhráš tak, že zomrieš. Veríš tomu, že Boh má riešenie do každej situácie? Jasné Božie slovo musí ostávať v tebe a bude ti fungovať aj po rokoch. Viera sa nepozerá na okolnosti. Vie uchopiť pravdu, ktorou je Kristus. Hlavným odkazom celej konferencie bolo: „Je len jedna cesta a jedna pravda a to je Ježiš.“ Nie je iná možnosť. Na záver sme mali večeru Pánovu. Peter Minárik povedal, nech konferencia nie je len o tom, že sme tu boli, ale o reálnej zmene v našich životoch.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.