Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

Píšete, že s odstupom času ste si uvedomili hriešnosť skutku, ktorý ste urobili v minulosti. Vaše svedomie Vás usvedčuje z hriechu a to je dobré, lebo hriech oddeľuje človeka od Boha. Prečítajte si nasledujúce citácie z Biblie:

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (Rim 6:23)

A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?“ (Rim 2:4)

Ježiš na kríži zomrel za naše hriechy, teda namiesto vás aj mňa už bol potrestaný Ježiš, preto môže odpustiť každému, kto ho poprosí o odpustenie svojich vlastných konkrétnych hriechov.

Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy; ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“ (1Jan 1:6-9)

Podmienkou odpustenia je vyznanie hriechov Bohu. Ak ste svoj hriech úprimne Bohu vyznali, tak vám Boh určite odpustil, lebo je verný a spravodlivý. Je tu aj druhá podmienka a tou je chodenie vo svetle. Určite by sa vám nepáčilo, keby vás obviňovali z veci, ktorú ste nikdy neurobili. Preto je potrebné, aby ste sa aj pred ľuďmi, ktorých sa to týka, priznali k danej veci … a poprosili ich o odpustenie. Keď iného človeka odsudzujú za váš skutok, tak ste mu určite ublížili. Ak ho poprosíte o odpustenie, nebudete viac vo tme a navráti sa vám dobré svedomie pred Bohom. Potom sa naplní vo vašom srdci aj nasledovné Slovo:

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. “ (Fil 4:7)

Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. “ (Mat 5:8)

Zo srdca vám prajeme, nech je to realitou vo vašom živote.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.