V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska. Kornel Illés naposledy u nás slúžil pred piatimi rokmi. Je pastorom Zboru Viery (Hit Gyülekezete) v meste Šalgótarján.

Pricestoval do Popradu spolu s manželkou Krisztinou. Majú jedenásť detí a 4 vnúčatá. Uverili pred tridsiatimi rokmi. Kornel je príjemný a dobromyseľný, ako kazateľ dynamický a húževnatý. Charakteristický je pre neho humor a dobrá nálada, hovoril aj vtipy. Povedal, že je pre neho požehnanie byť u nás, pretože je tu otvorený zbor a dobrí ľudia.

V uplynulých desiatich rokoch Kornel dostal veľa zjavení ohľadne modlitby. V Šalgótarjáne majú už jedenásty modlitebný tábor. Kornel povedal, že v nebi považujú modlitbu za tisíckrát dôležitejšiu, ako my tu na zemi. Život niektorých veriacich je ako fatamorgána, nie sú hladní po modlitbe, obecenstve s Pánom, Slove.

Buď človek modlitby. Rád sa modli. Ak po tom netúžiš, popros Boha, aby ti v tom pomohol. Fatamorgána znamená optický klam. Niečo vidíš, ale nie je to tam. Nevidíš tie predmety na svojom mieste. Keď ľudia vidia fatamorgánu, tak nevidia realitu.

Deti sú zdravé vtedy, keď túžia byť s otcom, matkou. Rodina Kornela Illésa každý rok ide spolu na dovolenku. Minulý rok sa vydali ich dve dcéry. Doma ostalo ešte šesť detí. Kornel priznal, že viac ako svoje deti ľúbi manželku. Aj na dovolenke sa s deťmi modlia, čítajú Slovo, rozprávajú sa. Každý deň strávi s niektorým dieťaťom hodinku, len s ním osamote a vtedy robí to, čo chce dieťa. Aj na manželku má vyhradený čas, len oni sami vo dvojici. Vtedy povie: „Teraz počúvam len teba a v tejto hodine bude to, čo ty chceš.“

Buď vo dvojici s tým, koho ľúbiš, počúvaj ho, čo si myslí, po čom túži. Rozmýšľaj, ako mu v tom vieš pomôcť. A to je aj podstata modlitby. Keď to pochopíš, budeš sa rád modliť. S Pánom môžeš byť hocikde, v aute, v lese, v hotelovej izbe. Je všadeprítomný, môžeš s Ním hovoriť, chváliť Ho, ďakovať Mu. Oddeľ si čas pre modlitbu. Podstatou modlitby je rozhovor s Bohom. Každý sa môže modliť. Pánovým koníčkom je počúvať modlitby. Keď máš pred Pánom odvahu povedať svoje tajomstvá, čo ťaží tvoje srdce, čo ti spôsobuje smútok, On to počuje. Ženy sú často lepšie modlitebníčky, lebo vždy majú čo povedať. Kornel povzbudil mužov, že modlitba nie je ženská záležitosť a Boh počíta s tým, že muž konečne povie, čo si myslí. Chce, aby si vedel vyjadriť myšlienky, túžby, aby si vedel prosiť. Ten, kto prosí, dostane.

Kornel dal radu mužom: Ak chceš, aby tvoje manželstvo bolo dlho dobré, používaj tieto dve odpovede „ Áno, drahá.“ „ Môžeš si kúpiť, drahá.“

Popros o odpustenie aj vtedy, keď si nič nespravil. Kvôli tomu druhému. Aby vyšiel z pasce, z fatamorgány.

Zaznela aj rada pre manželky: Ak chceš byť šťastná a aby ťa manžel nosil na rukách, cíť k nemu oduševnenú lásku. Všade rozprávaj, aký je úžasný človek. Žena, ktorá nie je spokojná so svojím manželom, sa nenaučila túto lekciu. Ak ho kritizuje, povie mu, že je hlupák, čím viackrát mu to povie, o to nešťastnejšia bude.

Za každým úspešným manželom stojí jeho žena. Ona z neho vytiahne to najlepšie. Maďarský pastor položil otázky manželkám: „ Kedy si povedala manželovi, že je úžasný? Kedy si sa chválila svojim priateľkám, akého máš dobrého manžela?“ Keď to robíš, máš dobrý osud.

Kornel Illés povedal, že je spokojný človek. S nikým by nemenil. Keď budeš žiť život, ktorý pre teba pripravil Boh, budeš najšťastnejší.  Najviac oslavuješ Boha tým, keď si spokojný so svojím životom. Keď si vďačný, povedz: „ Pane, odovzdávam ti vďaku, dobre so mnou zaobchádzaš. Sú aj nedostatky, ale Ty ich naplníš a dopredu ti za to ďakujem.“

Jeden slávny človek povedal, že keď klameme druhým, je to nič v porovnaní s tým, keď klameme sami sebe. Človek má takúto schopnosť. Je v zajatí svojich myšlienok, vidí fatamorgány a je presvedčený, že má pravdu. Ale žije v sebaklame, nie je to realita. Veľa ľudí nevidí svoj reálny stav. Povedia: „ Mňa Boh nemiluje“. Je to fatamorgána. Keď to necítiš, je to tvoj problém, nie Boží problém.

V príbehu zo Starého zákona o Anne – 1. Samuelova 1:1-28 čítame, že Elkána mal dve ženy. Penina mala deti, ale Anna nie. Penina sa jej preto vysmievala. Anna plakávala a nejedávala. Jej muž Elkána jej povedal: Či nie som ti ja lepší ako desať synov?“ Anna dala Hospodinovi sľub, že keď jej požehná syna, dá ho Bohu. Modlila sa v srdci a nebolo počuť žiadny hlas, iba ústa sa jej pohybovali. Kňaz Éli si o nej myslel, že je opitá, ale ona si vylievala srdce pred Hospodinom. O nejaký čas otehotnela a porodila syna a dala mu meno Samuel. A keď ho prestala kojiť, dodržala svoj sľub a doviedla ho do domu Hospodinovho kňazovi Élimu. Pretože bol vyprosený pre Hospodina.

Meno Elkána znamená: Boh nadobudol, stvoril. Aj teba Boh stvoril, nadobudol, preto žiješ. Nemohol si sa modliť, aby si sa narodil. Je to dar. Boh ti vybral rodičov. Povedz im: „ Ste úžasní ľudia.“ Dali ti život. Posilňuj svoju identitu v tom, že Boh ťa nadobudol – ty si Elkána. Plánoval ti dobrý život.

Význam mena Anna je milosť, omilostená, dar, niečo, čo si si nezaslúžil. Tí manželia sú šťastní, ktorí dokážu v sebe zachovať myšlienku, že dostali partnera, ktorého si nezaslúžili. Ale ak si po piatich rokoch manželstva pomyslíš: „Prečo som si ťa zobral, to nebolo dobré rozhodnutie,“ tak si nebudeš užívať život. Božie slovo hovorí, že Boh ti dal to najlepšie, čo ti mohol dať. Klameš sebe samému : „ Zle som sa oženil.“ Vyhoď to zo svojej mysle. Začni vidieť to, čo Boh hovorí a vzdávať vďaku za to, čo máš. Aj manželstvá, ktoré sú v zlom stave, sa môžu obnoviť. Treba sa odkloniť od fatamorgány. Obnoviť myseľ. Pozerať na Božie slovo, to je liekom, to je pravda – realita. Vnemy, pudy a cítenia sú fatamorgány.

Keď kritizuješ druhého, už hrešíš. Sústredíš sa na jeho chyby. Dokonalý človek neexistuje. Ten, kto dokáže úprimne poprosiť o odpustenie, nie je zlý človek. Ľahko sa priznaj, keď urobíš chybu. Je v tvojich silách, či budeš šťastný, alebo nie. Ak ešte nemáš manželského partnera, rozhodni sa, že s ním budeš dobre zaobchádzať a Boh ti ho dá. Nebudeš v ňom hľadať chyby, ale milovať ho takého, aký je. Keď veľa ubližuješ tomu druhému, vstúpi to na teba. Vyjadri mu lásku a bude to dobre vplývať aj na teba.

V príbehu Anny čítame, že plakávala kvôli tomu, že nemala deti. Manžel sa jej opýtal: „Prečo sa trápiš, či ja neznamenám viac, ako desať synov?“ Mnoho manželstiev stroskotá na tomto bode. Keď ženy porodia deti, majú radšej deti ako muža. Na prvom mieste je tvoj manžel. Dieťa bude pri tebe dvadsať rokov, ale s manželom si aj päťdesiat rokov. Niekedy aj rodičia rozbijú manželstvo. Keď sa syn ožení, darmo opustí matku a otca, keď jeho rodičia ho „neprepustia“. Vtedy démoni použijú rodičov, aby spôsobili škody.

Realita má vždy dobré ovocie. Fatamorgána zlé. Príbeh Anny nie je len o dieťati, je aj o iných problémoch. Môžeš plakať pred Bohom, keď niektoré zasľúbenia ešte nefungujú v tvojom živote. Keď nežiadaš od Boha egoistickým spôsobom, Boh ti to dá preto, aby to potom slúžilo Jemu. Sprav sľub ako Anna, že to potom bude slúžiť Hospodinovi. Plač pred Bohom, nevzdaj sa a nezriekni ani jedného dieťaťa, ak nie je pri Pánovi, ani rodičov, ani súrodencov. Boh je Bohom vypočutých modlitieb. Aj Anna sa dlho modlila. A potom odovzdala Bohu, čo jej dal. Vždy rozprávaj o Bohu, že vypočúva modlitby. Vtedy Ho oslavuješ.

Na záver nás Kornel vyzval, aby každý potichu povedal Bohu, čo ho trápi, čo mu spôsobuje smútok, čo najviac potrebuje – dve veci. Dopredu sme poďakovali, že Boh to vypočuje.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.