Vianočný koncert Soyer

Na tohtoročnom vianočnom koncerte v Poprade sme 15.12. 2023 privítali kapelu Soyer zo Žiliny.

Hlavná speváčka povedala, že sa u nás cítia veľmi dobre, lebo sa stretli s ľuďmi, ktorí majú mäkké srdcia. Skupina vznikla počas karantény a inklinuje k pokojnému štýlu. Najskôr zahrali tri prevzaté vianočné piesne v angličtine a potom niekoľko svojich vlastných.

Pieseň Nebo sa skláňa je ich prvá pieseň a zároveň aj jediná, ktorú môžeme počuť na Rádiu 7, youtube a spotify. Má príťažlivú melódiu a pekný refrén:  „Nebo sa skláňa dotknúť sa človeka, nádej a láska z hriechov nás vyzlieka.“

Na záver sme počuli tri zhudobnené žalmy v hebrejčine. Atmosféra počas celého koncertu bola radostná a pokojná. Moderátor Marek povedal, že veľakrát zamieňame obal za podstatu, ktorá je v tom obale. A to sú naši blízki, s ktorými sa cez Vianoce stretneme. Vážme si ich viac, ako tie sviatky, zvyky, pohostenie. A sadnime si k Ježišovým nohám, nielen k televízoru a internetu. Otvorme Božie slovo a prečítajme si, čo Boh hovorí.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.