Vstúp do nového obdobia svojho života

V nedeľu 30.8. 2020 u nás kázal Alex Peremot z Lotyšska. Horlivý a nadšený kazateľ evanjelia. Má manželku Irinu a dve dcéry.

Opýtal sa nás. „ Je niečo, čo je v Božích očiach dobré a nemáte to?“ Na začiatku 1. Samuelovej knihy je príbeh o Peninne, ktorá mala deti a Anne, ktorá ich nemala. Dlhé roky snívala o dni, kedy bude v náručí držať svoje dieťa. Modlila sa a bola naliehavá. Alex nás povzbudil: „ Aj my buďme naliehaví.“ Všetko, čo nám Boh zasľúbil, prijmeme. V knihe Prísloví je napísané, že naplnená túžba spravodlivého je stromom života. Nevzdávajme sa, odpovede prídu. Každá oblasť, ktorá neprinášala ovocie, sa zmení na úrodnú. Sme služobníci živého Boha. Keď Anna dostala svoj zázrak – dieťa Samuela, jej reakcia bola úžasná. Prijala požehnanie od Pána a dala svojho syna do služby pre Boha, odovzdala ho kňazovi Élimu. Možno sa to zdá smutné, ale nie je. Čokoľvek dáme Pánovi, je to vlastne privilégium. Je super vidieť svoje deti, keď slúžia Pánovi. Anna mala potom ešte troch synov a dve dcéry. Všetko, čo dáme do Pánových rúk, sa rozmnoží.

Kazateľ povedal, že náš zbor je miestom uzdravenia. V týchto dňoch Boh ukáže rozdiel medzi tými, ktorí Mu slúžia a ktorí nie. Najdôležitejšia vec v živote je kázať evanjelium. Po uliciach bude chodiť láska a zázraky. Alex použil prirovnanie: „Musíš byť ako osol, aby Ježiš mohol na tebe ísť do ulíc.“ Boh si na nás „ sadne“ a pôjdeme. Boh je svetlo a prináša nadšenie a atmosféru radosti.

Ježiš uzdravil malomocného. Bolo to viac, ako modlitba. Dotkol sa ho. Tento muž neprijal lásku od zdravých ľudí. Z desiatich malomocných, ktorých Ježiš uzdravil, sa iba jeden vrátil poďakovať. Keď Boh požehnal život Anny, vzdala Bohu chválu. Slúžiť Ježišovi je najvyššie privilégium. Alex Peremot priznal, že si kladie otázku: „ Kto som ja, že môžem prinášať Tvoju prítomnosť?“ Anna bola vďačná a nadšená. Až tak, že všetko, čo dostala od Pána, Mu odovzdala. Vzdajme Bohu vďaku za to, čo urobil v našom živote.

Potom rozprával o tom, ako sa obrátil. Kedysi bol depresívny a skladal smutné piesne. Mal dlhé vlasy, bicepsy a bol plný temnoty. Vnútri vnímal bolesť ľudí a túžil im pomáhať. Chcel sa stať ruským ortodoxným mníchom. Prišiel na babtistickú evanjelizáciu kde sa premietal film Ježiš a tu sa modlil. Na vysokej škole spolu s priateľmi hľadali Boha v špiritizme. Rozprávali sa o tom v električke, keď nastúpilo dievča, ktoré každému rozprávalo o Ježišovi. Všetci cestujúci boli dotknutí. Z dievčiny išlo svetlo. Dala im pozvánku do zboru. V tom čase Alex nevedel udržať úspešný vzťah a neveril v lásku a vernosť. Keď konečne prišiel do zboru, bolo tam asi tisíc ľudí. Páčili sa mu moderné chvály. Ľudia boli plní svetla a lásky. Začal cítiť, že je hriešny a dával si otázku, ako môže sedieť uprostred týchto svätých ľudí. Mal túžbu byť umytý a konečne spoznať Boha. Prijal Ježiša do srdca v modlitbe prijatia. Zmenil sa mu život. Vnímal farbu trávy, spev vtákov a cítil obrovskú túžbu žiť.

Kazateľ z Lotyšska na záver hovoril, aká je Ježišova nevesta. Pozná Ho osobne. Má s Ním každý deň schôdzku, chodia spolu. Chystá sa na svadbu. Je svätá a získava duše. Taká je cirkev. Položil nám otázku: „ Slúžiš Mu?“ Nebudeš Ho počuť, ak Mu nebudeš slúžiť. Samuel miloval chrám. Prichádzajme na modlitby, milujme cirkev, zasväťme jej svoj život. Je to miesto, kde sa môžeme stretnúť s Bohom. Ak si kresťan, študuješ, študuješ a študuješ Slovo.

Opýtal sa, či chceme byť ako deväť malomocných, ktorí boli uzdravení, ale neprišli vzdať Ježišovi vďaku. Alebo budeme ako Anna? Urobme rozhodnutie byť Bohu vďační za všetko, čo urobil. On poslal svojho Syna. Kvôli tomu Mu potrebujeme slúžiť. Vyzval nás, aby sme prišli na modlitbu dopredu, ak máme túžbu nanovo zasvätiť život Bohu a službe. Modlil sa za nás spolu s pastorom Petrom a Majkou, manželkou pastora. Napokon sme osobne ďakovali pastorovcom za to, že sa za nás modlia, že Peter Minárik prináša vždy čerstvé Božie slovo a má otcovské srdce. Manželka Majka je jeho pomocníčkou a povzbudzuje ho. Nielen jeho, aj ľudí v cirkvi. Pre každého, s kým hovorí má slová pozdvihnutia. Ľudia im podávali ruku a vyjadrili svoju vďačnosť. Majka bola dojatá, a nielen ona. Bolo to super, že Alex z Lotyšska nás k tomu vyzval.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.