Imitácia viery

Peter Minárik

815 zhliadnutí
Viera nie je daná každému. Existuje skutočná viera, ktorá má výsledky a je aj imitácia viery, ktorá nenesie ovocie. Nedaj sa odradiť, keď ti "viera" nefunguje, je potrebné niečo zmeniť... Bohoslužby Poprad | Streda 22.6.2022 18:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:02:16] Rim. 3:3-4 [00:07:33] Saul u veštice [00:21:48] 1. Tim 1:4-7 [00:28:19] Pravá Božia viera je vždy účinná [00:30:18] Mar. 11:24 [00:39:40] Sk 19:13-17; Imitácia viery [00:55:15] Ján 4:42 [01:02:00] Rim. 10:17; Viera je z počutia a počutie skrze slovo Kristovo //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Duchovný človek - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=8PUsx7HwF_w Chlieb života - Slavo Drlík https://poprad.milost.sk/watch?v=gN5AkNE7D8E
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.