Chlieb života

Slavo Drlík

398 zhliadnutí
Ježiš hovorí: Ja som chlieb života. Potrebujeme byť živí z každého slova v Biblii. Jedzme tento chlieb každý deň, nech je "namazaný" Duchom Svätým. Nech z nás tečie živá voda, keď hovoríme ľuďom o Kristovi. Bohoslužby Poprad | Streda 15.6.2022 18:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:04:37] Človek je trojjediný [00:08:13] Potrebujeme kŕmiť svojho ducha [00:11:30] Ján 6:48 [00:14:26] Ján 3:14 [00:17:47] Ján 5:44-45 [00:20:53] Ján 6:31-35 [00:26:08] 2. Moj. 2:1-10 [00:39:36] 5. Moj. 34:1-7 [00:53:51] Luk. 16:29-31 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Používaj svoje obdarovania - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=R74hHlsrY_U Radosť zo služby - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=ucOl6eAzZPA
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.