Slúž Pánovi celým srdcom

Bohoslužba Poprad 9.2.2020

799 zhliadnutí
Na čo sa pozeráme v živote? Majme stále zrak upriamený na Pána, nezľaknime sa v prekážkach. V 6. kapitole Matúša sa hovorí o tom, aby sme si nezhromažďovali poklady na zemi. Nech sa majetok nestane naším cieľom. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Naša radosť má byť z Pána, nie z vecí, ktoré získame za peniaze. Pán Ježiš je ten Pán, ktorý učeníkom umýval nohy. Vyvolil si nás, miloval nás skôr, ako my Jeho. Akú cenu sme mali? Žiadnu. Boh si vyberie ľudí nie na základe ceny, ale preto, lebo ich miluje. Už nie sme otrokmi hriechu. Ak máme Pána, sme Jeho vlastníctvom. Byť otrokom Kráľa je privilégium. "Pane, ak ti slúžim, ty sa ma zastaneš. Patrím ti, som tvoj otrok." Nielenže sme otroci Boží, ale Boh si nás adoptoval a prijal za svoje deti. //NEPREHLIADNITE Nastávajúce obdobie - Bohoslužba Poprad 26.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=A9OkrQDlocM Čas na Boha - Bohoslužba Poprad 19.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=ysrxQ0utcH4 Začni nový rok dobre - Bohoslužba Poprad 5.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=g7nmMBMD91E // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live
Zobraziť viac
// KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.