Zaži zmeny vo svojom živote

Ak chceš skutočne zmenu vo svojom živote, ak chceš zažívať plnosť dobrých vecí, ktoré ti dal Ježiš, keď zomrel, tu sú kroky, ktoré potrebuješ urobiť:

Maj s Bohom osobný vzťah

Po prvé, utrieď si svoje hodnoty a snaž sa vidieť, čo treba zmeniť. Nemôžeš si myslieť, že keď tráviš s Bohom 2 alebo 3 hodiny v nedeľu na bohoslužbe, tak to je všetko, čo potrebuješ, aby si dosiahol víťazstvo. Diabol je živý každý deň, preto potrebuješ denne kráčať s Bohom.

Krásna vec na vzťahu s Bohom je, že nepozná nijaké hranice ani formuláre, podľa ktorých treba k Bohu pristupovať. Môžeš sa modliť, smiať, plakať, spievať, rozprávať sa s Ním, ticho sedieť, jednoducho tráviť s Ním čas.

Pozdvihni svoje vnútro

To je ďalšia vec, ktorú potrebuješ, ak chceš naozaj seriózne zmeniť svoj život. Každý z nás žije „vnútorný“ a „vonkajší“ život. Veľa ľudí sa snaží zmeniť vonkajšie okolnosti, ale vnútri ostávajú v depresii. Predtým, ako príde zmena do nášho vonkajšieho života, musí prísť zmena do nášho vnútra.

Možno práve teraz sú v tvojom živote okolnosti, v ktorých sa cítiš, že nemáš na výber, musíš sa vzdať a prežívaš beznádej. V takomto prípade si povedz, že aj tak budeš nadšený, zapálený, povzbudený, pozitívny, plný nádeje a viery vo svojom vnútri. Nikdy sa nesmieš vzdať vo svojej mysli.

Vstaň a choď

V Jánovi 5 sa píše o mužovi, ktorého ja považujem za reprezentanta ľudí, ktorí odmietajú zmenu.

Počas židovských sviatkov v Jeruzaleme prechádzal Ježiš okolo jazera v Betesde, kde čakali chorí ľudia, kedy sa zvíri hladina v jazere a budú uzdravení. Jedným z týchto ľudí bol muž, ktorý bol 38 rokov chromý. Keď ho Ježiš uvidel, opýtal sa ho, či chce byť uzdravený.

Pre mňa, je mužova odpoveď dôkazom, prečo nebol uzdravený za tých 38 rokov. Povedal: „Nemám nikoho, kto by mi pomohol a odniesol ma do jazera.“ Muž sa vlastne odpoveďou vyhol zodpovednosti za svoj stav.

Jeho ďalší problém bol, že obviňoval druhých: „Kým sa ja pokúšam dostať dnu, niekto iný ma vždy predbehne.“

Ako reagoval Ježiš? Ježiš ho nezačal ľutovať. Miesto toho mu povedal: „Vstaň! Zdvihni svoje lôžko a choď!“ Inými slovami, nebuď lenivý a ty vykroč vo svojom živote.

Pri zmene nie je dôležité len to, aby si prestal byť väzňom svojich okolností, ale musíš si vybrať, že budeš väzňom nádeje. To znamená, že budeš človekom, ktorý sa nikdy nepustí nádeje. Ak v tomto vytrváš, prijmeš dvojnásobok všetkého, čo bolo od teba zobraté. To je prísľub od Boha.

Nikdy sa nevzdaj

Jedným z významných dní v mojom živote bolo, keď som zistila, že sa nemusím vzdávať, vždy môžem mať nádej aj v tých najhorších situáciách. Bez ohľadu na to, ako situácia vyzerá, verím Bohu, že On mi môže dať prielom a riešenie.

Každý z nás chce prielom, ale to vždy trvá nejaký čas. Niekedy to trvá dlhé obdobie, aj roky. Možno sa ti zdá sa, že v tej situácii vôbec nenapreduješ, ale to nie je pravda.

Väčšina zmien prichádza denne v malých čiastočkách, ktoré ani nepostrehneme. Ale ak sa obzrieš dozadu o rok, dva, zistíš, že veci v tvojom živote sa zmenili.

Nie je dôležité, aké sú okolnosti, situácia, môžeš si vybrať zmenu. Môžeš si vybrať nádej. Môžeš si vybrať, že sa nikdy nevzdáš. Môžeš si vybrať, že život, ktorý Ježiš vydobyl na kríži, budeš zažívať každý deň. Tak vstať a choď!

Autorka: Joyce Meyer

Zdroj: www.joycemeyer.org

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.