Koniec kresťanstva v Británii?

Výskumný ústav Win/Gallup vyhotovil posudok o vzťahu Britov k viere a ku kresťanstvu.

Na základe výskumu je Veľká Británia jedným „najneveriacejších“ štátov sveta. Iba 30 percent obyvateľstva sa pokladá za veriacich. Na druhej strane iba 13 percent opýtaných sa pokladá za ateistov (v Číne sa za ateistov považuje 60% obyvateľstva). Výsledky sú  podľa prieskumu zarážajúce, pretože pred 50 rokmi nebolo pochybností o tom, že Veľká Británia je kresťanským štátom.

Miznutie kresťanstva potrebuje komplexnejšie vysvetlenie. V prvom rade je spojené so strácaním sa Británie ako štátu, ktorý sme poznali doteraz. Súvisí to predovšetkým s početným prisťahovalectvom do krajiny. Prisťahovalci si so sebou prinášajú aj svoju vieru, ktorá hlboko súvisí s ich vnútornou identitou. Pre prisťahovalcov je ich viera zdrojom ich istoty a identity predovšetkým v štátoch, kde sú v minoritnom postavení. Preto je ich náboženské presvedčenie veľmi silné.

Ďalším dôvodom zníženej návštevnosti bohoslužieb je fakt, že dospelí neprestali chodiť do cirkví, no nepodarilo sa im ich vieru preniesť na ich deti. Doba a kultúra sa zmenili a pre mladých Britov nie je atraktívne navštevovať cirkev.

Je otázkou, či môžeme očakávať v post-modernom svete návrat viery a návštevnosti cirkví. Briti tvrdia, že v nejakého Boha veria, no je veľmi málo pravdepodobné, že ho budú hľadať na bohoslužbách a v cirkvách.

Zdroj: TheGuardian

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.