Aj ty môžeš zažiť uzdravenie

22.3.2017 sme v Poprade po prvýkrát privítali lekára Doc. MUDr. et MVDr. Jozefa Škardu PhD. PhD, docenta z Ústavu klinickej patológie v Olomouci.

Povedal, že medicína sa musí robiť srdcom. On ako patológ skúma, ako sa ľudské telo môže obnoviť. Zdravie človeka je v takom stave, v akom je jeho srdce a životný štýl. Prezradil nám o sebe, že má štyri deti. Jeho rodina je z veľkej časti židovského pôvodu. On sám sa narodil v šiestom mesiaci, bol oživovaný v inkubátore. Napriek predpovediam lekárov jeho mama povedala, že bude žiť. Pomodlila sa krátku modlitbu: „ Bože, ak existuješ, daj, aby môj syn bol lekár.“ Dnes je Jozef Škarda docent patológie s 5 tilulmi. Pretože Boh je milujúci otec, pripravený zareagovať na modlitbu z úprimného srdca.

Život je často krutý boj o prežitie. Ale Boh prinesie život do okolností, ktoré človek nemá v o svojej moci zmeniť. Modlitba je vyjadrením hĺbky stavu srdca k Bohu. Aký máme život, také máme srdce. Viera prináša do života človeka múdrosť. Otec Jozefa Škardu mu povedal, nech tak chápe veci v živote, aby ich vedel aj uplatniť. Jeho syn Joel raz zjedol smrtiacu dávku lieku a mal zomrieť. Lekári robili, čo vedeli, ale situácia bola vážna. Ale Jozef mal v srdci pokoj, že tu Boh zasiahne a syn prežil.
Boh je pripravený vytiahnuť človeka aj z tej najkrutejšej šlamastiky. Môže zmeniť osud. Nie je prijímačom osôb. Je tak dobrý, že si to ani nevieme predstaviť.

Lekár je na to lekárom, aby pomohol sám sebe a potom môže pomôcť iným. Najskôr musí mať človek rád sám seba, až potom môže pomôcť iným. Lekár sa obetuje pre druhých. Sú uzdravenia z nevyliečiteľným chorôb mýtom alebo skutočnosťou? Mnohí pacienti z nádorovými ochoreniami verili v Boha a to im pomohlo. Okrem liečby lekárom použili vieru v Bibliu a modlitbu.

Ako sa postaviť k nevyliečiteľnej chorobe, aký postoj zaujať? Bojisko je v mysli. Je v aktívnom prístupe. Zmena životného štýlu dokáže až v 55 % ovplyvniť status zdravia človeka. Je dôležitá aj prevencia. Inteligencia – Boh, ktorý stojí za človekom, ho naprogramoval pre dokonalú obnovu. Normálny imunitný systém neustále zabíja rakovinové bunky v tele. Pokiaľ nezlyhá imunitný systém, človek je chránený pred nádorovým ochorením. Milosť Božia sa obnovuje každý deň.

Musíme zdediť chorobu po rodičoch, alebo to môžeme životným štýlom zmeniť?
Mnoho ľudí si myslí, že keď na to majú predispozíciu, musia to zdediť po rodičoch.
Epigenetické mechanizmy prostredníctvom vyváženého životného štýlu zasahujú do predom naprogramovyných zlých génov a zablokujú ich prepis. Napríklad keď fajčiar prestane fajčiť, 40 – násobne sa zníži riziko karcinómu pľúc. Dobrým životným štýlom pohybom na vzduchu, vyváženou stravou, dostatkom spánku môžeme do veľkej miery regulovať prepis týchto zlých génov.

Čo so strachom, depresiou, samovraždou? Niektorí ľudia majú nižšiu toleranciu na stres. Možno určitá určitá forma strachu je dedičná. Závislosti na alkohole, na drogách. Ako z toho von? Láska a prijatie dokáže epigeneticky zmeniť toleranciu na stres. Láska Božia činí zmenu v živote človeka. Keď Ježiš vyslobodí človeka, vyslobodí ho dokonale. Ľudia, ktorí vedia, že Ježiš ich miluje bezpodmienečnou láskou a prijíma takých, akí sú, aj s chybami, na ich nasledujúcich generáciách sa ukázalo, že závislosti, samovražednosť a depresie prudlo klesli. Láska vie meniť okolnosti, napríklad keď žena je milá, láskavá, trpezlivá k mužovi, dokáže ho to meniť.
Ježiš neprišiel človeka odsúdiť, ale zachrániť, vytrhnúť ho zo závislostí. Keď človek pozná Ježišovu lásku, tak On ho vyslobodí, lebo On je pravda.

Čo je zdravý životný štýl? Podľa svetovej zdravotníckej organizácie je to stav fyzickej, psychickej a sociálnej a estetickej pohody. To znamená, že telo slúži ale nebolí, na duši je človeku dobre, má v poriadku medziľudské vzťahy, žije pre niečo, čo robí druhým ľuďom dobre. Pravé šťastie človeka spočíva v tom, že svojom živote vidí, ako pomáha druhým ľuďom, vtedy má jeho život zmysel. Keď človek žije sám pre seba, je nešťastný z vlastného egoizmu. V Biblii je napísané, že lepšie je dávať, ako brať. Dokonalá láska sa prejavuje skutkom. Muž miluje svoju ženu skutkom. Napríklad kúpi jej dar, počúva ju, je jej oporou, nájde si pre ňu čas.

Rovnováha medzi ľudským svedomím, dušou, telom a šťastím – ako ju dosiahnuť? U 70 % ľudí chýba nejaká zložka. Človek zistí, že má vo svojom živote chaos. Nevie to dať z vlastnej sily do poriadku. Maximálne sa dostane do náboženstva, ktoré nefunguje. Inteligencia, ktorá je za človekom, ho naprogramovala pre dokonalú obnovu. Dokonalá láska sa musí prejaviť dokonalým skutkom. Boh, ktorý dáva život, sa musí prejaviť historickým skutkom. Tento skutok je, že Boží Syn zomrel na kríži, vzal na seba naše hriechy, naše choroby, aby každý jeden človek mohol na Neho zavolať a aby bol zachránený. Ježiš dostal 37 rán bičom. Existuje 37 základných chorôb.

Prvé prikázanie desatora hovorí, že raz za týždeň má človek vypnúť, odpočívať. Stav ľudskej duše súvisí s ľudským telom. Keď je zaťažené svedomie, imunitný systém má poplach. T- lymfocyty nepracujú normálne. Svedomie súvisí s chorobami. Odpustenie hriechov je začiatkom uzdravenia. Uzdravenie závisí na tom, aby si dal šancu Ježišovi ako osobe. Ako uzdravenie prijať? Skrze vieru. Povedz: „ Aj moje telo sa môže obnoviť. Zavolám na Ježiša, aby zasiahol do môjho života.“ Nádej v srdci ženy s krvotokom vypôsobila Božiu moc a uzdravenie. Biblia hovorí, že šťastný je ten človek, ktorému Boh odpúšťa hriechy. Niekedy uzdravenie príde časom, postupne, tak ako postupne vznikla choroba. Preto ak niečo chcete od Boha, modlite sa vytrvalo.

Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16

Večný život je to, že Boh odpustil človeku hriechy, uzdravil ho. Dokonalá láska sa prejavila, Ježiš prišiel človeka dokonale zbaviť strachu. Nie náboženský fanatizmus, ale vzťah s Ježišom Kristom uzdraví človeka. Daj šancu Ježišovi, aby sa ti dal poznať, urobil obrat v tvojom živote, aby sa ťa dotkol svojou láskou.

Jozef Škarda sa na konci pomodlil za ľudí, ktorí prišli dopredu s nejakým zdravotným problémom. Svojou prednáškou priniesol nádej do sŕdc ľudí, ktorí si ho prišli vypočuť. Bola posilnená viera v uzdravenie. Keď Boh vidí nádej v našom srdci, uteká nám naproti s uzdravujúcou Božou mocou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.