Ako zvládať svoje emócie

Ďalšia výborná kniha svetoznámej autorky Joyce Meyer.

Jej hlavným cieľom je poukázať na to, že hoci pocity bývajú veľmi silné, nemusíme im dovoliť  ovládať naše životy. Máme slobodnú vôľu a môžeme sa rozhodovať nezávisle od pocitov. Ak chceme žiť naplno tak, ako to pre nás Pán Boh pripravil, musíme Ho poslúchať. On nám dá svoju milosť a silu, ale životné rozhodnutia máme vo vlastných rukách. Ak sa napriek pocitom rozhodneme urobiť to, čo Boh prikazuje vo svojom Slove, odmení nás za to. 

Zapamätaj si, že dobré rozhodnutie sa dá spraviť aj napriek zlým pocitom. 

Kniha je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti hovorí o myšlienkach, slovách, sebaovládaní a ako s tým pracovať v praktickom živote. Používa citáty z Božieho Slova na ktorých treba stáť, aby sme žili víťazný život aj v oblasti emócií. 

„Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami.“ (Pr 21:23) 

To, čo hovoríme v ťažkých časoch, rozhodne o tom, ako dlho bude problém pretrvávať a do akých rozmerov sa rozrastie. 

V druhej časti sa kniha viacej zaoberá emóciami, ktoré nám spôsobujú najväčšie problémy. Patrí k nim hnev, vina, zatrpknutosť, rozhorčenie, depresia a znechutenie. 

Aj tie najťažšie chvíle v živote sa ľahšie zvládajú s humorom. Nejde o to, že sa máme smiať z problémov, ale smiať sa aj napriek nim. Biblia hovorí:

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.“Neh 8:10 

Nemusíme sa báť toho, čo príde, problémy nás nemusia poraziť ešte skôr, než sa do nich pustíme. Boh je na našej strane a Jeho milosť odpovedá na všetky potreby. 

Nebuď znechutený, ak veci nejdú podľa tvojich predstáv, ale uver, že neboli pre teba tým najlepším riešením. Pán vie, čo naozaj potrebuješ. Ak mu budeš dôverovať, tvoje telo i myseľ sa uvoľnia a ty si budeš môcť vychutnávať život. Ak Bohu veríš, On bude konať!

Naučme sa vzdorovať zlým pocitom, ktoré nám do života vlievajú jed a rozvíjajme tie, z ktorých máme radosť a slúžia Bohu na slávu.

Pán Boh si želá, aby si sa tešil zo života, ktorý ti dal. Avšak bez ovládania pocitov nemôžeš prežívať radosť. S Božou pomocou to dokážeš! 

Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.“ Fil 4:13

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.