Boh je viac, než dostatočný

Evanjelista Dr. Richard Moore je zakladateľ a prezident Voice of Revival ministris. Najskôr kázal evanjelium v USA a doteraz bol v 56 krajinách sveta. V septembri navštívil päť slovenských miest. V Poprade kázal 16. a 17. 9. 2021.

Povedal, že nereprezentuje seba, ale Kráľa kráľov. Prezradil, že Slovensko a Čechy sú jeho obľúbené krajiny. My sme cirkev živého Boha. Máme nadprirodzené požehnanie všade, kde ideme. Božiu priazeň a ducha múdrosti od Boha. Povzbudil nás, aby sme neboli len pozorovatelia, ale hýbali sa s Duchom Svätým. Nemajme iba malé sny s veľkým Bohom. Náš Boh je viac, než dostatočný. Spravodliví budú žiť vierou, nie strachom. Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Pravda nás vyslobodí, ale klamstvo poviaže.

Skutočné kresťanstvo hovorí, že Ježiš už za všetko zaplatil. Potrebujeme to prijať. Ak chceme, aby sa Boh hýbal, musíme byť po ňom hladní. Dovoľme Bohu, aby vo vnúti nás niečo urobil a potom On bude konať skrze nás. V Biblii Ámos 4:5 je napísané: „Hľadaj ma a budeš žiť.“ Všetko, čo potrebujeme, je byť v prítomnosti Božej. Stále hľadajme možnosti, ako DAŤ.

Richard Moore povedal, že je čas vystúpiť vyššie vo svojej viere. Nepýtajme si málo. Pýtajme, čo je pre nás nemožné. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Zázraky sa nemajú diať iba v cirkvi, ale všade, kde chodíme. Buďme smelí. Viera neberie NIE ako odpoveď. Hlavne vtedy, keď je to ťažké, nevzdajme sa. Je to o tom, čomu dokážeme veriť. Viera vytvára atmosféru pre zázraky. Niekedy nás ľudia budú kritizovať. Dôležité je, čo si o tom myslí Boh.

Nečakajme, že Boh pohne našou horou. On nám dal autoritu a čaká, že ju budeme používať. Aplikujme Božie slovo a konajme na základe viery. Buďme hladní po Bohu, po ohni Ducha svätého. Ak chceme radosť, musíme sa dostať do Jeho prítomnosti. Opiť sa Duchom svätým. V Božej prítomnosti je nárast.

Kazateľ položil otázku, prečo sa kresťania nemodlia za chorých. Nie sú si istí, že by sa to stalo. Nebuďme strnulí a hanbliví, ale smelí. Rovnaká moc, ktorá vzkriesila Ježiša zmŕtvych, je v nás. Nebuďme len poslucháčmi, ale aj činiteľmi Slova. Reprezentujeme Boha, ktorý je živý. Nemajme myslenie nedostatku. Boh je Bohom rastu.

Biblia je jediná kniha, ktorá vie zmeniť život. Nebudeme požehnaní bez toho, že nič neurobíme Problémom ľudí v cirkvi je, že nepýtajú. Je čas, aby sme začali pýtať viac, vo väčšom. V Jánovi 10:10 je napísané, že Ježiš prišiel na to, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. A Boh je extrémny. Ak chceme byť v niektorej oblasti požehnaní, začnime v tej oblasti dávať.

Richard Moore je dynamický kazateľ. Povedal, že to, či prijmeme, záleží na nás a on je len Boží posol. Povolal rast cirkvi, rast v pomazaní, rast v zázrakoch, rast v slove poznania a múdrosti. Počas celých dvoch večerov jeho služby boli mnohí ľudia silno dotknutí Božou mocou, doslova opití. Prišli vyslobodenia a hlavne radosť v Božej prítomnosti. Nech Boh požehná jeho službu všade, kde pôjde.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.